รีเซต

จีนเผยแรงงาน 'พยาบาล' โตต่อเนื่อง รวมทะลุ 5.2 ล้านคน

จีนเผยแรงงาน 'พยาบาล' โตต่อเนื่อง รวมทะลุ 5.2 ล้านคน
Xinhua
12 พฤษภาคม 2566 ( 13:46 )
58
จีนเผยแรงงาน 'พยาบาล' โตต่อเนื่อง รวมทะลุ 5.2 ล้านคน

ปักกิ่ง, 12 พ.ค. (ซินหัว) -- คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน รายงานว่าจำนวนพยาบาลในจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปีรายงานระบุว่าแต่ละปีจีนมีพยาบาลใหม่ราว 3 แสนคนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และจำนวนพยาบาลวิชาชีพทั้งหมดสูงเกิน 5.2 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปีก่อน คิดเป็นพยาบาลวิชาชีพราว 3.7 คน ต่อประชาชน 1,000 คนแรงงานพยาบาลของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมอบการดูแลสุขภาพคุณภาพสูงแก่ผู้ป่วยภายใต้การสนับสนุนจากการศึกษาและการฝึกอบรมพยาบาล รวมถึงมาตรการอื่นๆ โดยคณะกรรมการฯ วางแผนเสริมสร้างการพัฒนาแรงงานพยาบาลด้วยมาตรการอันมีประสิทธิภาพจีนตั้งเป้าหมายมีพยาบาล 5.5 ล้านคน และเพิ่มสัดส่วนจำนวนพยาบาลวิชาชีพต่อประชาชนหนึ่งพันคนเป็น 3.8 คน ภายในปี 2025 รวมถึงเพิ่มจำนวนพยาบาลในสถานดูแลสุขภาพระดับรากหญ้าเป็น 1.2 ล้านคนด้วยทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เผยแพร่ข้อมูลสถิติเนื่องในวันพยาบาลสากล (International Nurses Day)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง