รีเซต

จังหวัดระนอง เปิดผลประเมินสถานที่รับผ่อนปรน “ตลาดนัด หาบเร่ แผงลอย” ต่ำกว่าเกณฑ์

จังหวัดระนอง เปิดผลประเมินสถานที่รับผ่อนปรน “ตลาดนัด หาบเร่ แผงลอย” ต่ำกว่าเกณฑ์
77ข่าวเด็ด
14 พฤษภาคม 2563 ( 10:27 )
240
จังหวัดระนอง เปิดผลประเมินสถานที่รับผ่อนปรน “ตลาดนัด หาบเร่ แผงลอย” ต่ำกว่าเกณฑ์

 

ระนอง-(14 พ.ค. 63) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ครั้งที่ 19/2563 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

 

โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดระนอง นายสาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อพิจารณาผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดระนอง

 

 

จากการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัด ตามแบบประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค.2563 ปรากฏว่าจังหวัดระนองมีสถานที่ได้รับผ่อนปรนตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด สถานที่ได้รับการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ได้แก่ ตลาดนัดและหาบเร่แผงลอย ซึ่งจะเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและแก้ไขต่อไป///

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง