รีเซต

กทม.เปิดเกณฑ์ใหม่ จัดระเบียบหาบเร่ในจุดผ่อนผัน ‘ต้องยื่นภาษี’

กทม.เปิดเกณฑ์ใหม่ จัดระเบียบหาบเร่ในจุดผ่อนผัน ‘ต้องยื่นภาษี’
TNN ช่อง16
30 พฤษภาคม 2567 ( 09:04 )
29
กทม.เปิดเกณฑ์ใหม่ จัดระเบียบหาบเร่ในจุดผ่อนผัน ‘ต้องยื่นภาษี’

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกทม. ว่าที่ประชุมทบทวนเรื่องหาบเร่แผงลอย ที่จะประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกำหนด และการขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือ สถานสาธารณะใหม่ โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การทบทวนเรื่องเกณฑ์รายได้ผู้ค้า ซึ่งอยากให้กลุ่มที่อยู่ในจุดผ่อนผันทั้งหมด ต้องยื่นจ่ายภาษีตามกฎหมาย แม้รายได้น้อยจนไม่ต้องจ่าย แต่ก็ขอให้เข้าหลักเกณฑ์การยื่นภาษี เพื่อให้ทราบว่ารายได้เป็นอย่างไร


ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวนั้นกำหนดให้ผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผันหลังจาก 1 ปี ต้องมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน หากเกินกว่านี้ คาดว่าผู้ค้าอาจขยับขยายไปหาที่เช่าอื่นได้ ซึ่งหลังจากประชาพิจารณ์ และปรับปรุงตามความเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้ว จะลงนาม และรอประกาศราชกิจจาฯต่อไป


อย่างไรก็ตาม จะมีการทบทวนจุดผ่อนผันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยช่วงนี้จะสั่งการให้จุดผ่อนผันในปัจจุบันปรับปรุงพฤติกรรม หากไม่สะอาด และไม่ปรับปรุงจะดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันนั้นทันที เพราะต้องการให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จุดไหนที่สะอาด ไม่เบียดเบียนคนเดินเท้าก็จะคงไว้ให้เป็นจุดผ่อนผันต่อไป


สำหรับมาตรการระยะยาวในการแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย คือ ต้องหาพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ หรือขอความร่วมมือกับเอกชนในการร่วมกันจัดพื้นที่ค้าขายที่ราคาเช่าไม่สูง เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงพื้นที่ทำมาหากินได้ และผู้ซื้อสามารถเข้าถึงอาหารที่ราคาถูก


ทั้งนี้ ปัจจุบัน กทม. มีพื้นที่จุดผ่อนผัน 86 จุด ผู้ค้า 4,541 ราย ประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าแล้ว 55 จุด ผู้ค้า 3,440 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างพิจารณา ส่วนนอกจุดผ่อนผัน 440 จุด มีผู้ค้า 11,834 ราย โดยปี 2567 จะยกเลิกหรือยุบรวมจุด 105 จุด ในพื้นที่มีผู้ค้าน้อย และจัดหาจุดอื่นให้เข้าไปทำการค้าแทน


ภาพจาก: AFP 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง