รีเซต

หน.พูดคุยสันติสุขรัฐไทย ยันเดินหน้าพูดคุย BRN

หน.พูดคุยสันติสุขรัฐไทย ยันเดินหน้าพูดคุย BRN
77ข่าวเด็ด
24 กรกฎาคม 2563 ( 01:41 )
110
หน.พูดคุยสันติสุขรัฐไทย ยันเดินหน้าพูดคุย BRN

นราธิวาส-หน.พูดคุยสันติสุขรัฐไทย ยันเดินหน้าพูดคุย BRN แม้จะมีอุปสรรคช่วงโควิด-19 รับฟังทุกฝ่าย เพื่อคืนความสงบพื้นที่ อย่างมั่นคงถาวร

เวลา 14.00 น.วันที่ 23 ก.ค.2563 ที่ห้องประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่้อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าและคณะฯ ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซิส เจ๊ะมามะ คณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ 13 อำเภอ เข้าร่วมเสนอแนะ ปัญหาและร่วมกันหาทางออก เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 16 ปีแล้ว

ทั้งนี้ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จชต.อย่าสร้างเงื่อนไข หรือเพิ่มเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ กรณีที่รัฐต้องเยียวยา ผลจากการกระทำที่ผิดพลาดจากภาครัฐ ให้แก้ไขจ่ายเงินเยียวยาตามเหตุอันสมควร เพื่อลดเงื่อนไข ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐ ที่อาจนำมาใช้ขยายผลทางลบกับภาครัฐได้ โดยรัฐต้องดำเนินการให้เกิดความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการกระบวนการพูดคุยสันติสุขในอนาคต นอกจากนี้ในการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างในต่างประเทศ หรือ BRN ทางกลุ่มผู้นำศาสนา

ยังกล่าวอีกว่า คณะพูดคุยสันติสุข หรือ PEACE TALK ที่มีรัฐบาลมาเลเซีย เป็นตัวกลางกับกลุ่ม BRN คณะฯ มั่นใจกับกลุ่มดังกล่าวมากน้อยเพียงไหน และหมายถึงตัวจริงหรือไม่ คือพูดคุยถูกเป้าหมายอย่างไร ในส่วนของผู้นำศาสนายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในทุกเรื่อง เพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่
ทางด้าน พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หน.พูดคุยเพื่อสันติสุขฯ กล่าวในที่ประชุมว่า การพูดคุยสันติสุขยังคงเดินหน้าต่อไป แต่เนื่องจากมีการหยุดชะงักหรือชะลอชั่งคราว สืบเนื่องจากปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด- 19 ที่ทั่วโลกรวมทั้งไทยและมาเลเซียประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริง การขับเคลื่อนเดินหน้าเพื่อการพูดคุยสันติสุขได้ทำมาต่อเนื่อง และปัจจุบัน ยังสานต่อทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอ ในส่วนการพูดคุยกับกลุ่ม BRN ที่ผ่านมา จะเป็นตัวจริงหรือไม่ ไม่สามารถที่จะตอบได้แบบทันใจ ทุกอย่างต้องใช้เวลา แต่ยืนยันว่า เวทีการพูดคุยที่ผ่านมากับกุล่ม BRN ในประเทศมาเลเซีย เป็นการนำร่อง ทำความรู้จักและประสานงานที่กระชับมากขึ้น

นอกจากนี้ พล.อ.วัลลภยังกล่าวอีกว่า ความจริงใจในคณะพูดคุยของทุกฝ่าย จะนำมาซึ่งการพูดคุยที่เป็นรูปธรรมได้ในอนาคต และในการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นหลังโควิด -19 ครั้งต่อไป บนเวทีโต๊ะเจรจา อาจจะรวมถึงความต่างเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อัตลักษณ์ในพื้นที่หรืออื่นๆ.

หลังจากนั้น พล.อ.วัลลภได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะรับฟังทุกภาคส่วนทั้ง 2 ศาสนา กลุ่มผู้เห็นต่าง ตลอดจนภาคประชาสังคม คณะทำงานระดับพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ ให้ครอบคลุมทุกประเด็น ทุกมิติ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุด ขอให้ประชาชนทุกคนทั้งคนในพื้นที่ คนไทยและคนไทยอยู่นอกประเทศร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อนำไปสู่การการแก้ปัญหาให้พื้นที่เกิดความสงบสุขอย่างมั่นคงตลอดไป

ด้าน พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวว่า การพูดคุยเพื่อสันติสุข ถ้าจำกันได้ ทำมาอย่างต่อเนื่องหลายสมัย โดยวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 288/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีการพูดคุยกับฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการด้วยความสมัครใจ รวมทั้งในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ตนเองในฐานะ เลขานุการคณะพูดคุยและคณะทำงานได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับนายซำซูดิง คาน และสมาชิกพูโล P4 รวม 4 ราย เดินทางมาจากมาเลเซีย 1 ราย และจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 ราย ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาได้ไปพบกับนายกัสตูรี ม๊อกโกตา pulo mkp และสมาชิกอีก 4 ราย ได้แก่ นายมุกตา มูโน๊ะ นายอิบราฮิม นัจฮัม สมาชิกกลุ่มพูโล DSPP วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ไปพบปะพูดคุยกับนายอารงค์ มาหามะ และคณะที่ประเทศเวียดนาม
จนกระทั่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี 245/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 และล่าสุดวันที่ 19-20 มกราคม 2563 การพูดคุยสันติสุขกับตัวแทนผู้เห็นต่างจากรัฐที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พล.อ.วัลลภ และคณะกับคณะผู้แทน BRN ที่มีนายอับดุลเราะห์มาน เป็นหัวหน้าคณะ BRN “หลายครั้งในการพูดคุยจึงมีความเชื่อมั่นในการพูดคุยสันติสุขหรือสันติภาพ มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว การเดินหน้าหรือการขับเคลื่อนจึงจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกว่า ความสงบสุขอย่างแท้จริงจะกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” พล.ต.เกรียงไกร รองแม่ทัพภาคที่ 4/รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง