รีเซต

'ฝุ่นพิษ' ภาคเหนือ พบ 'เชียงราย-เชียงใหม่-น่าน' เกินมาตรฐานเริ่มกระทบสุขภาพ

'ฝุ่นพิษ' ภาคเหนือ พบ 'เชียงราย-เชียงใหม่-น่าน' เกินมาตรฐานเริ่มกระทบสุขภาพ
มติชน
19 เมษายน 2563 ( 15:55 )
85
'ฝุ่นพิษ' ภาคเหนือ พบ 'เชียงราย-เชียงใหม่-น่าน' เกินมาตรฐานเริ่มกระทบสุขภาพ

‘ฝุ่นพิษ’ ภาคเหนือ พบ ‘เชียงราย-เชียงใหม่-น่าน’ เกินมาตรฐานเริ่มกระทบสุขภาพ

ฝุ่นละออง- เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 เมษายน กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจวัดค่าฝุ่นรวม 25 สถานี พบค่าฝุ่นระหว่าง 18–68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ คุณภาพอากาศดีมาก ถึงเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพ ซึ่งพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) มี 8 สถานี ประกอบด้วย ต.เวียง อ.เมือง 51 มคก./ลบ.ม., ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, 59 มคก./ลบ.ม., ต.ช้างเผือก อ.เมือง 55 มคก./ลบ.ม., ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 55 มคก./ลบ.ม., ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 51 มคก./ลบ.ม.,ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 68 มคก./ลบ.ม., ต.ในเวียง อ.เมือง 53 มคก./ลบ.ม., และต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 52 มคก./ลบ.ม.

ขณะที่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 ตรวจพบค่าระหว่าง 38–93 มคก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 มคก./ลบ.ม.ไม่พบสถานีใดเกินค่ามาตรฐาน

สำหรับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้ร้บผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอพพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง