รีเซต

นายกฯ มอบสัญญาที่ราชพัสดุ ‘หนองวัวซอโมเดล’ สร้างความมั่นคงที่ดินทำกิน

นายกฯ มอบสัญญาที่ราชพัสดุ ‘หนองวัวซอโมเดล’ สร้างความมั่นคงที่ดินทำกิน
TNN ช่อง16
19 กุมภาพันธ์ 2567 ( 13:49 )
31
นายกฯ มอบสัญญาที่ราชพัสดุ ‘หนองวัวซอโมเดล’ สร้างความมั่นคงที่ดินทำกิน

วันนี้ (19 ก.พ. 67 ) ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบสัญญาที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตาม ‘โครงการหนองวัวซอโมเดล’ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 


ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี  ระบุว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับที่ทำกินของประชาชนทุกคน และได้รับทราบว่าทางกองทัพมีที่ดินอยู่ในการดูแลจำนวนมาก ซึ่งนายกฯ ได้มีการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก ในการที่จะพิจารณานำที่ดินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชน


นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการให้ความสำคัญเรื่องของภารกิจของกองทัพในการดูแลด้านความมั่นคง รักษาความปลอดภัยและรักษาเอกราช โดยมีการดำเนินการให้เกิดความสมดุลกัน ซึ่งตรงนี้ทางกองทัพก็ไม่เคยลืมเช่นกันว่า ประชาชนต้องการพื้นที่ทำกิน โดยที่ในแต่ละพื้นที่ที่กองทัพดูแลร่วมกับกระทรวงการคลัง มีพื้นที่บางส่วนที่ไม่ใช้ประโยชน์ 


นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการพบปะกับแม่ทัพทุกท่าน รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกำกับกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน จได้มีการพูดคุยกันที่จะนำที่ดินพื้นที่เหลือและไม่ได้ใช้การดูแลด้านความมั่นคง มาเป็นที่ทำกินให้กับประชาชน ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยภายในระยะเวลา 4 - 5 เดือน ทางกองทัพและกระทรวงการคลังทำงานได้รวดเร็วมาก พื้นที่กว่า 9,000 ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 500 ครอบครัว ทั้งที่อยู่อาศัย และเป็นที่ทำมาหากิน 


นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนและกองทัพไทย และจะไม่หยุดยั้งในการที่จะทำงานต่อไป  โดยจะมีการขยายการดำเนินการไปในจังหวัดนครพนม สมุทรปราการ กาญจนบุรี และขยายการดำเนินการต่อไปในพื้นที่อื่นทุกจังหวัดด้วย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวนอกจากกองทัพบกแล้ว ทางกองทัพอากาศ กองทัพเรือ ก็มีส่วนร่วมที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน 


นายกรัฐมนตรี  ย้ำว่าพื้นที่เหล่านี้กองทัพไม่ส่งมอบแค่ที่ดินเพียงอย่างเดียว โดยกองทัพตระหนัก ดีว่าประชาชนต้องเอาที่ดินเหล่านี้ไปทำมาหากิน ทำพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งนี้ปัญหาใหญ่คือระบบชลประทานซึ่งหากไม่บริหารจัดการให้ดีก็จะมีน้ำท่วมน้ำแล้ง ซึ่งเมื่อสักครู่ดีใจได้รับการทราบว่าพื้นที่หนองวัวซอ มีพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเท่านั้น  ซึ่งกองทัพร่วมกับรัฐบาลก็ได้มีการจัดการเรื่องระบบชลประทานมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความมั่นใจว่าทุกพื้นที่ที่มอบให้กับประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่ให้พื้นที่อย่างเดียว แต่มีการดูแลให้ครบให้ประชาชนมีสิทธิทำมาหากินได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิทำกินเหล่านี้สามารถนำไปกู้เงินและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการหาแหล่งเงินทุนมาเป็นต้นทุนทำหลาย ๆ อย่างได้ในอนคต 


สำหรับการทำพิธีมอบสัญญาที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ “หนองวัวซอโมเดล” วันนี้ เกิดจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีได้ดำเนินการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก “หนองวัวซอโมเดล” บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด. 1816 (บางส่วน) ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ การจัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ จำนวน 434 ราย 584 แปลง 


จำแนกเป็นเพื่ออยู่อาศัย 105  แปลง เนื้อที่ประมาณ 39-2-87 ไร่ และเพื่อการเกษตร 479 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3,133-2-97 ไร่ นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำการเกษตร รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรของไทยสู่เกษตรสมัยใหม่ด้วย


ทั้งนี้ กอ.รมน. จะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลการบริหารจัดการที่ดินในความครอบครองของกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์ โดยยึด ‘หนองวัวซอโมเดล’ เป็นต้นแบบ ในพื้นที่อื่น ๆ ของกองทัพ ซึ่งในระยะแรก นอกเหนือจากโครงการหนองวัวซอแล้ว ยังมีพื้นที่อื่น ได้แก่ พื้นที่ของกองบัญชาการกองทัพไทย บริเวณบ้านแก่งประลอมและบ้านพุราด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พื้นที่ของกองทัพอากาศ บริเวณสนามบินนครพนม จ.นครพนม และพื้นที่ของกองทัพเรือ บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ที่ดินของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


ข้อมูลจาก: ทำเนียบรัฐบาล 

ภาพจากทำเนียบรัฐบาล 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง