รีเซต

แอร์บัสโบกมือลาการบินไทย กระอักพิษโควิด

แอร์บัสโบกมือลาการบินไทย กระอักพิษโควิด
มติชน
27 เมษายน 2563 ( 18:40 )
244
แอร์บัสโบกมือลาการบินไทย กระอักพิษโควิด

นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สายงานโครงสร้างพื้นฐาน เปิดเผยว่า ทางบริษัท Airbus S.A.S หรือ แอร์บัส แจ้งว่าขอไม่ร่วมลงทุนในโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือโครงการ TG MRO เนื่องจากขณะนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่แอร์บัสยังเข้าร่วมมือด้านเทคโนโลยีได้ ซึ่งโครงการ TG MRO มีความจำเป็นสำหรับ บริษัท การบินไทย เพราะสามารถสร้างกำไรได้ ดังนั้น การบินไทย ยังยืนยันที่จะดำเนินโครงการ TG MRO ต่อ โดยจะเปิดให้เอกชนรายอื่นเข้าร่วมทุนแทนต่อไป

นายโชคชัย กล่าวว่าต่อ โครงการ TG MRO แบ่งเป็นงานก่อสร้างที่กองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนอาคารศูนย์ซ่อมอากาศยาน ส่วนการบินไทยจะลงทุนเครื่องมือที่ใช้ในกิจการซ่อมอากาศยาน ทั้งนี้ งานก่อสร้างใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งขณะนี้กองทัพเรือและอีอีซี อยู่ระหว่างการออกแบบ ดังนั้น การบินไทย มีเวลาเพียงพอที่จะหาพันธมิตรเข้าร่วมลงทุนในโครงการนี้ เพื่อดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ต่อไป และคาดว่าสนามบินจะแล้วเสร็จในปี 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง