รีเซต

เตือน! กินดิบ ปูนาเป็นๆ หมึกช็อต กุ้งเต้น เสี่ยงเลือดออกในสมอง-ตาบอด

เตือน! กินดิบ ปูนาเป็นๆ หมึกช็อต กุ้งเต้น  เสี่ยงเลือดออกในสมอง-ตาบอด
TNN ช่อง16
5 กันยายน 2565 ( 13:12 )
74
เตือน! กินดิบ ปูนาเป็นๆ หมึกช็อต กุ้งเต้น  เสี่ยงเลือดออกในสมอง-ตาบอด

แพทย์เตือน! กินดิบ ปูนาเป็น ๆ หมึกช็อต กุ้งเต้น อันตรายถึงตาบอด


5 กันยายน 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เผยแพร่ข้อความ เกี่ยวกับการรับประมาณอาหารดิบ โดยระบุว่า 


WHO แนะ 5 หลักบริโภคปลอดภัย

1. รักษาความสะอาด

2. แยกอาหารดิบจากวัตถุดิบอื่น ๆ

3. ปรุงสุกทั่วถึง

4. เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม

5. ใช้น้ำสะอาดและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร
นักโภชนาการเตือน เมนูดิบ ‘ปูนาเป็น ๆ -หมึกช็อต-กุ้งเต้น’ กินตามกระแส เสี่ยงรับเชื้อโรค-พยาธิไช เลือดออกในสมอง ระวัง! อันตรายถึงตาบอด สสส. แนะ ป้องกันงดทานอาหารดิบ ยึดหลักปรุงสุก-สะอาด-ถูกสุขลักษณะ  


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า กระแสการบริโภคในสื่อออนไลน์ มีกลุ่มผู้บริโภคชื่นชอบกินอาหารดิบ เช่น ปูนาเป็น ๆ ปลาหมึกสด ๆ กุ้งเต้น โดยไม่ผ่านการปรุงสุก ถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม รวมถึงความอยากทดลอง ประกอบกับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอกินอาหารดิบผ่านสื่อออนไลน์ กลายเป็นกระแสเมนูยอดนิยม มีวิธีการกินที่น่าตื่นเต้น อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ การบริโภคอาหารควรใช้หลักตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก 5 ประการ 


1.รักษาความสะอาด 

2.แยกอาหารดิบจากวัตถุดิบอื่นๆ 

3.ปรุงสุกทั่วถึง 

4.เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

5.ใช้น้ำสะอาดและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร การปรุงอาหารอย่างถูกวิธีและการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ช่วยความเสี่ยงจากการบริโภคสารปนเปื้อนต้นเหตุเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว


ผศ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การกินปูนาดิบเสี่ยงพยาธิใบไม้ในปอดและพยาธิปอดหนู พยาธิใบไม้ปอดเมื่อเข้าสู่ลำไส้สามารถชอนไชเข้าสู่ปอด ส่งผลให้เกิดโรคไอเรื้อรังและมีอาการเจ็บหน้าอก พยาธิปอดหนู นอกจากอาการทั่วไป ไข้ ปวดศีรษะ และอาเจียนแล้ว อันตรายสูงสุดส่งผลให้ตาบอด ปลาหมึกเป็น ๆ แช่ในแก้วน้ำจิ้มซีฟู้ด เมื่อกินสด ๆ มีโอกาสได้รับเชื้ออหิวาต์เทียม ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในทะเล ส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรง ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำ บางรายถึงขั้นลำไส้อักเสบ นอกจากนี้ ยังเสี่ยงพยาธิที่พบในสัตว์น้ำเค็ม ส่งผลให้เกิดอาการปวดท้อง แน่นท้อง คลื่นไส้ ท้องอืด กรณีพยาธิเคลื่อนที่อาจทำให้เกิดแผลในลำไส้ ทั้งนี้ ความรุนแรงจากการบริโภคอาหารดิบที่มีการปนเปื้อนขึ้นกับปริมาณและความถี่ในการบริโภค และสุขภาพร่างกายของผู้บริโภค หากมีภาวะเจ็บป่วยหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต “พยาธิในอาหารดิบ แม้กินเข้าไปปริมาณไม่มาก แต่อันตราย เพราะพยาธิสามารถฟักตัวและเติบโตได้ในร่างกายมนุษย์ อาจทำให้เกิดความผิดปกติกับระบบร่างกาย กรณีที่รุนแรงพยาธิชอนไชไปอยู่ที่อวัยวะอื่นๆ เช่น ตับ ลำไส้ กล้ามเนื้อ ปอด และสมอง อาจก่อให้เกิดความอันตรายถึงขั้นปอดอักเสบหรือสมองอักเสบได้ อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต 


วิธีป้องกัน 


1.หลีกเลี่ยงบริโภคอาหารดิบหรืออาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 

2.การล้างวัตถุดิบด้วยน้ำสะอาดก่อนนำมาปรุงอาหาร 

3.ปรุงสุกที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป 

4.เก็บรักษาเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิเย็นจัด 

5.เลือกซื้ออาหารหรือรับประทานอาหารจากร้านอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 


เพื่อสร้างความปลอดภัยในการบริโภค เน้นรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ” ผศ.ดร.วรงค์ศิริ กล่าว
ที่มา สสส. ภาพ /  สสส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง