รีเซต

กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกราย ดูแลคุณภาพสัญญาณ พร้อมรองรับการใช้งานช่วงปีใหม่

กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกราย ดูแลคุณภาพสัญญาณ พร้อมรองรับการใช้งานช่วงปีใหม่
มติชน
25 ธันวาคม 2563 ( 10:38 )
77
กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกราย ดูแลคุณภาพสัญญาณ พร้อมรองรับการใช้งานช่วงปีใหม่

กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมาก รวมถึงรองรับมาตรการ Work from Home และให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 31 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับสิทธิตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ในพื้นที่ที่ประชาชนจำนวนมากมาร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการการทำงานเหลื่อมเวลาและการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home (WFH) และให้เตรียมทีมงานแก้ไขกรณีอุปกรณ์ หรือสัญญาณขัดข้องด้วย

 

นายไตรรัตน์กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค. 2563-3 ม.ค. 2564 เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์กันมาก ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารและส่งข้อความอวยพรกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ทุกคนในครอบครัวมารวมกัน สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง สำนักงานจึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่

 

“การดำเนินการทั้งหมดของสำนักงาน กสทช.ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาในการใช้งาน” นายไตรรัตน์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง