รีเซต

แมชชิ่งออนไลน์ช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ค้าขายคล่อง พณ.ติดใจลุยต่อ

แมชชิ่งออนไลน์ช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ค้าขายคล่อง พณ.ติดใจลุยต่อ
มติชน
10 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:59 )
100
แมชชิ่งออนไลน์ช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ค้าขายคล่อง พณ.ติดใจลุยต่อ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching – OBM) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เมียนมา และลาว พบว่า การจัดกิจกรรม OBM 2 ครั้งในเดือนมกราคม ประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถสร้างมูลค่าการค้าระหว่างกันได้รวมกว่า 130 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งการร่วมทุน ความร่วมมือธุรกิจ การรับขนส่งต่อ และการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

 

นายสมเด็จ กล่าวต่อว่า แยกเป็นการจัดกิจกรรมการจัดจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยและผู้ให้บริการโลจิสติกส์เมียนมา เกิดการจับคู่เจรจาการค้า 49 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 10.9 ล้านบาท และการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ลาว เกิดการจับคู่เจรจาการค้า 36 คู่ สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 120 ล้านบาท

 

นายสมเด็จ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม OBM เป็นไปตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายไว้ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ให้กรมช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยให้มีศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง และขยายเครือข่ายการให้บริการโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งกรมมีแผนจัดกิจกรรม OBM อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาด และขยายการทำธุรกิจในด้านโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง