รวมขนส่งฯ ที่เข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" สแกนจ่ายที่ไหนได้เช็กเลย!

รวมขนส่งฯ ที่เข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" สแกนจ่ายที่ไหนได้เช็กเลย!
TNN ช่อง16
8 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:29 )
669
รวมขนส่งฯ ที่เข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" สแกนจ่ายที่ไหนได้เช็กเลย!

วันนี้ (8 ก.พ.64) "เราชนะ" มาตรการล่าสุดของภาครัฐ ที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะมอบเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 2.1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ จะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ แต่ให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" สำหรับชำระค่าสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่างๆ ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง รวมถึงร้านค้าและผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ลงทะเบียนเราชนะ ซึ่งมาตรการนี้จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร แท็กซี่ ตุ๊กๆ คนขับรถตู้ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่ ฯลฯ 

ล่าสุด กระทรวงการคลังเปิดเผยตัวเลข พบว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" เกือบ 10 ล้านคน มาดูกันว่าระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ มีที่ไหนบ้าง

1.รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมให้บริการแก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” โดยใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟได้ทุกสถานีทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.64 เป็นต้นไป

อ่านข่าว เดินทางโดยรถไฟ จะใช้สิทธิ 'เราชนะ' ซื้อตั๋วโดยสารต้องทำอย่างไร
2.บขส.

ผู้ใช้บริการ รถโดยสาร บขส. สามารถใช้สิทธิโครงการ “เราชนะ” ชำระค่าโดยสารรถโดยสาร บขส. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ สถานีเดินรถและจุดจอดรถโดยสาร ของ บขส. ทั่วประเทศ (ยกเว้นซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 

อ่านข่าว บขส.พร้อม ให้ปชช.จ่ายค่าโดยสารด้วย"เราชนะ"-"บัตรคนจน"


3.รถไฟฟ้าบีทีเอส

ผู้โดยสารที่มีการลงทะเบียนในโครงการ “เราชนะ” จะสามารถเริ่มชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งประเภทบัตรโดยสารที่รับชำระผ่าน “เราชนะ” ได้แก่ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) สามารถมาติดต่อขอรับสิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี สำหรับกลุ่มผู้ได้สิทธิในการใช้ “เราชนะ” เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า มีดังนี้  1.ผู้โดยสารถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 2.ผู้โดยสารที่ โหลดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง 

อ่านข่าว จ่ายค่า บีทีเอส ผ่าน “เราชนะ” ได้ 5 กุมภาพันธ์ นี้


4.รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการ “ เราชนะ ”และเป็น “ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” สามารถใช้บัตร สวัสดิการแห่งรัฐในการชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้ แต่จะสามารถเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงิน “ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” หรือ “ เราชนะ ” โครงการใดโครงการหนึ่งได้เพียงโครงการเดียวในการซื้อเหรียญโดยสารแต่ละครั้งเท่านั้น โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นไป

อ่านข่าว แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมเปิดรับผู้มีสิทธิโครงการ “เราชนะ”

5.รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน-สายสีม่วง

ผู้ได้รับสิทธิในโครงการ “เราชนะ” สามารถออกเหรียญโดยสาร (Token) เพื่อเดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2564 โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ แบ่งเป็น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ได้รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” รายละเอียดดังนี้

- กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

กรณีที่ 1 ใช้สิทธิค่าเดินทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสัญลักษณ์ “แมงมุม” บนหลังบัตร สามารถใช้แตะที่ประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติเพื่อเดินทางได้ทันที ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสัญลักษณ์ “Prompt Card” ต้องนำบัตรมาออกเหรียญโดยสารที่ห้องออกบัตรโดยสาร

กรณีที่ 2 ใช้สิทธิในโครงการ “เราชนะ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำบัตรมาออกเหรียญโดยสารที่ห้องออกบัตรโดยสาร ซึ่งระบบจะตัดเงินจากโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเริ่มใช้สิทธิในโครงการ “เราชนะ” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2564


- กลุ่มผู้ได้รับสิทธิในโครงการ “เราชนะ” ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง (G-Wallet) สามารถมาติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี โดยระบบจะตัดเงินจากโครงการ “เราชนะ” ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิในโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2564

ผู้ได้รับสิทธิในโครงการ “เราชนะ” สามารถออกเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ทุกสถานี ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. และหากผู้ใช้สิทธิออกเหรียญโดยสารแล้วจะไม่สามารถนำเหรียญโดยสารเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี

ทั้งนี้ สิทธิในโครงการฯ ไม่สามารถใช้ออกเหรียญโดยสารประเภทเด็ก/ผู้สูงอายุ และไม่สามารถใช้เติมเงิน เติมเที่ยวโดยสาร ชำระค่าที่จอดรถ หรือชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของรถไฟฟ้า MRT ได้


6.รถเมล์ ขสมก.

ในส่วนของ ขสมก.ได้มีการเตรียมความพร้อม สนับสนุนโครงการ “เราชนะ” โดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการ สามารถซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไปและบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่มีสัญลักษณ์ “เราชนะ” กว่า 30 แห่ง เพื่อนำบัตรโดยสารดังกล่าว มาใช้ชำระค่าบริการบนรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564 

อ่านข่าว ขสมก.เปิดรับ "เราชนะ" ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าผ่านแอปฯเป๋าตัง


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง