รีเซต

วันนี้วันอะไร วันสถิติโลก ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม

วันนี้วันอะไร วันสถิติโลก ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม
TNN ช่อง16
18 ตุลาคม 2564 ( 17:32 )
78
วันนี้วันอะไร วันสถิติโลก ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม

รู้หรือไม่ โลกเรามีวันสถิติโลก วันสถิติโลก (World Statistics Day) ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี โดย องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) เป็นผู้กำหนดให้มีวันสถิติโลก เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทสำคัญของสถติในการวางแผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์


วันสถิติโลกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2010 โดยการประกาศของคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ ซึ่งในทุกๆ 5 ปีจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จของการนำข้อมูลทางสถิติไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพมากที่สุดในการพัฒนาประชาคมโลกร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงพลังของข้อมูลที่เป็นเครื่องมือ เข็มทิศในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ การจัดงานเฉลิมฉลองวันสถิติโลกครั้งล่าสุดในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2025


ที่มาข้อมูล : ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.stkc.go.th/

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง