รีเซต

"สภาองค์การนายจ้างฯ" ติวเข้มแรงงานภาคการเกษตร

"สภาองค์การนายจ้างฯ" ติวเข้มแรงงานภาคการเกษตร
TNN ช่อง16
2 เมษายน 2566 ( 11:33 )
32
"สภาองค์การนายจ้างฯ" ติวเข้มแรงงานภาคการเกษตร

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ภายใต้การนำของนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างฯ และนางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์ การนายจ้างฯ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยการสนับสนุนขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ให้กับแรงงานข้ามชาติภาคเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 65 คน ที่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  


นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย มีนโยบายหลักมุ่งเน้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม โดยสภานายจ้างฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในสถานประกอบกิจการประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สภานายจ้างฯ ได้จัดอบรมในภาคการเกษตร โดยได้รับอำนวยความสะดวกจากจังหวัดกาญจนบุรี,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 

รวมถึงคุณจามรี วงษ์ปียพัฒน์ - เจ้าของไร่ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่สนับสนุนโครงการจนเกิดเป็นการอบรมขึ้น


“ผมรู้สึกดีใจแทนแรงงานข้ามชาติ ที่นายจ้างเห็นถึงความสำคัญและใส่ใจ ที่ผ่านมาแม้ว่ากฎหมายความปลอดภัยฯ จะกำหนดให้นายจ้างจัดและดูแลลูกจ้างให้มีสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างไม่ให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ตลอดจนให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”  นายเอกสิทธิ์กล่าว


ประธานสภาองค์การนายจ้างฯ กล่าวด้วยว่า ในทางปฏิบัติยังพบว่าแรงงานจำนวนน้อยที่ได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การใช้สารเคมี ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุในที่ทำงาน และปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ซึ่งปัญหาและอันตรายเหล่านี้ อาจลดลงได้ด้วยการฝึกอบรม และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคเกษตร สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม  อีกทั้งเพื่อเป็นการริเริ่มและจุดประกายให้ภาคเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรีหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยให้ภาคแรงงานข่าวที่เกี่ยวข้อง