รีเซต

ด่วน! ลงทะเบียนส่งเสริมการจ้างงาน SME รับ "เงินอุดหนุน 3,000 บาท" หมดเขต 20 ธ.ค. นี้

ด่วน! ลงทะเบียนส่งเสริมการจ้างงาน SME รับ "เงินอุดหนุน 3,000 บาท" หมดเขต 20 ธ.ค. นี้
Ingonn
20 ธันวาคม 2564 ( 08:12 )
12.9K
ด่วน! ลงทะเบียนส่งเสริมการจ้างงาน SME รับ "เงินอุดหนุน 3,000 บาท" หมดเขต 20 ธ.ค. นี้

กระทรวงแรงงาน เปิดให้ นายจ้าง สถานประกอบการภาคเอกชน ขนาดเล็ก – กลาง ลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2  รับเงินอุดหนุน 3,000 บาท ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย สูงสุด 200 คน เป็นเวลา 2 เดือน (ธ.ค. 64 – ม.ค. 65) เพื่อธุรกิจ SMEs หมดเขต 20 ธ.ค. นี้ สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ "ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th" และยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน ณ สนง.จัดหางานจังหวัด

 

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้เปิดให้ ลงทะเบียนเงินอุดหนุน SMEs 3,000 บาท ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 20 ธ.ค. 64 ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว หากสถานประกอบการใดประสงค์รับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ จากรัฐ ขอให้เร่งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ภายในกำหนด หรือหากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในเดือนธันวาคม 64 และเดือนมกราคม 65 ในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน

 

คุณสมบัตินายจ้างรับเงินอุดหนุน 3,000 บาท

  1. ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64

  2. ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการในระยะแรก

  3. หลังจากสมัครร่วมโครงการแล้วจะต้องสมัครใช้งานระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุน 3,000 บาท

 

ช่องทางลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน 3,000 บาท

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th 

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564

 

กรณีนายจ้างลงทะเบียนเองไม่ได้ ทำตามนี้

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีเอกสารสำคัญ ดังนี้

  • หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา)

 

โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หลังจากสมัครร่วมโครงการแล้วจะต้องสมัครใช้งานระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในเดือนดังกล่าว 

 

เงินอุดหนุนจ้างงาน SMEs เข้าวันไหน

กระทรวงแรงงานจะจ่ายเงินเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่นายจ้างแจ้ง ทุกวันทำการวันสุดท้ายของเดือน 

  • ธนาคารกรุงไทย ตามวันที่กำหนด (30 พ.ย. 2564 / 30 ธ.ค. 2564 / 31 ม.ค. 2565)
  • ธนาคารอื่น หลังวันที่กำหนด และหักค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน

 

นายจ้าง สถานประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10

 

 

 

ข้อมูลจาก กรมจัดหางาน

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง