รีเซต

"ซีอีโอเครือซีพี" รับรางวัล"บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020"

"ซีอีโอเครือซีพี" รับรางวัล"บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020"
TNN ช่อง16
4 ธันวาคม 2563 ( 10:59 )
49
"ซีอีโอเครือซีพี" รับรางวัล"บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020"

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ มสวท. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”  โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ ณ ห้องหอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่1 ธันาคม 2563 ที่ผ่านมา 

โดยในปีนี้  นายศุภชัย เจียรวนนท์  ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  ได้รับประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี  2020 ด้วยผลงาน จากการได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการร่วมผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้านเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไกล โดยทุ่มเทนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตลอดการทำงานในแวดวงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาร่วมยกระดับสร้างคุณค่าให้แก่คนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เล็งเห็นถึงแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนของโลกยุคดิจิทัล จึงได้ผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้น อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญการเตรียมพร้อมประเทศที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่าน หรือ Transform สู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลก

สำหรับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”  เป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งส่วนตัวและการทำงาน พร้อมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายด้าน เป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป โดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 5 คน 5 สาขา  ดังนี้

1.สาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.สาขาสังคม ได้แก่ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดัง

3.สาขาสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

4.สาขาเด็กและเยาวชน ได้แก่ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการ เด็กและเยาวชน

5.สาขาเทคโนโลยี ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์ 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวที่เกี่ยวข้อง