รีเซต

ID Feed จับมือกรมควบคุมโรค ชี้รับมืออย่างปลอดภัยในที่ทำงานสู้โควิด-19 ในวันแรงงานแห่งชาติ

ID Feed จับมือกรมควบคุมโรค ชี้รับมืออย่างปลอดภัยในที่ทำงานสู้โควิด-19 ในวันแรงงานแห่งชาติ
TrueID
30 เมษายน 2563 ( 01:51 )
627
3
ID Feed จับมือกรมควบคุมโรค ชี้รับมืออย่างปลอดภัยในที่ทำงานสู้โควิด-19 ในวันแรงงานแห่งชาติ

 

เนื่องในวันแรงงานแห่งชาตินี้ ทาง ID Feed ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค ให้ความรู้กับคนทำงาน โดยเน้นการรับมือกับโรคติดต่อในสถานที่ทำงานจากสถานการณ์จริง เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองในวันทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัย ในช่วงโรคระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะกักตัวอยู่บ้าน หรือทำงานที่บ้าน (Work From Home) แต่ยังมีบางกลุ่มที่ยังต้องออกไปทำงานข้างนอก หรือออฟฟิศ ซึ่งกรณีแบบนี้สถานที่ทำงานต้องตั้งเป้าหมายของการดูแลสุขภาพคนทำงานให้ดีที่สุด

 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีชื่อว่า “กระบวนทัศน์ที่ปรับเปลี่ยน เพื่อการดูแลสุขภาพคนทำงาน” โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้แนะนำว่า ควรมีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อสุขภาพของคนทำงาน เพราะตอนนี้นอกจากความเสี่ยงที่เจ็บป่วยจากการทำงานแล้ว ยังมีเรื่องความเสี่ยงโรคระบาดจากที่ทำงาน ทำให้เราต้องหยุดงาน ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ซึ่งเป้าหมายของการดูแลสุขภาพของคนทำงานแต่เดิมเน้นไปดูแลเรื่องของความเจ็บป่วย จากการทำงาน รวมทั้งอาการบาดเจ็บ และโรคติดต่อเรื้อรัง แต่ตอนนี้เมื่อมีโรคระบาดโควิดเข้ามาทำให้คนทำงานต้องคอยระวังการติดเชื้อ ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อนั้นเป็นไปตามมาตรการการป้องกันที่ทางรัฐฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงการรักษาระยะห่าง (social distancing)  การใส่หน้ากากในระหว่างที่ออกมาทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และการรับเชื้ออีกด้วย

 

โดยคนที่จะมาให้ความรู้จากสถานการณจริงที่เกิดขึ้นคือ นาวาเอกเสฏฐศิริ แสงสุวรรณ หัวหน้ากองแผน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การดูแลกำลังพลในกองทัพเรือ” ที่มีมาตรการการป้องกันที่ไม่เหมือนกับที่อื่น ๆ และพญ.แสงดาว อุประ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพญาไท ในเรื่องของ “การดูแลป้องกันการทำงานในโรงพยาบาล” ที่มีการสร้างแอปพลิเคชันเข้ามาช่วย รวมไปถึงมาตรการป้องกันของโรงงาน หรืออาชีพอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 

 

 

สามารถรับชมได้ทางช่อง  ID station (TV สดออนไลน์) เวลา 14.45 น. และรีรันเวลา 21.00 น. 

https://trueid.onelink.me/14Ip/23d2d99

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง