TrueID

กว่างซีเดินหน้าสร้าง 'สะพานข้ามทะเล' เชื่อมหลายเมืองริมอ่าวเป่ยปู้

กว่างซีเดินหน้าสร้าง 'สะพานข้ามทะเล' เชื่อมหลายเมืองริมอ่าวเป่ยปู้
Xinhua Thai
29 ตุลาคม 2564 ( 11:59 )
46
กว่างซีเดินหน้าสร้าง 'สะพานข้ามทะเล' เชื่อมหลายเมืองริมอ่าวเป่ยปู้

ชินโจว, 29 ต.ค. (ซินหัว) -- เหล่าคนงานเดินหน้าก่อสร้างสะพานข้ามทะเลหลงเหมิน ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนสะพานหลงเหมินจัดเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนที่เชื่อมโยงหลายเมืองชายฝั่งอ่าวเป่ยปู้ของกว่างซี มีความยาวรวม 7.6 กิโลเมตร และส่วนหลักของสะพานยาว 1,198 เมตร

 

(บันทึกภาพวันที่ 28 ต.ค. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง