รีเซต

ชาวสวนมะพร้าวสุราษฎร์โวย โยน 'ลิง' แพะรับบาป ตั้งข้อสงสัยปมแบนสาร 3 เคมีเกษตรของอังกฤษ

ชาวสวนมะพร้าวสุราษฎร์โวย โยน 'ลิง' แพะรับบาป ตั้งข้อสงสัยปมแบนสาร 3 เคมีเกษตรของอังกฤษ
มติชน
14 กรกฎาคม 2563 ( 10:46 )
245
ชาวสวนมะพร้าวสุราษฎร์โวย โยน 'ลิง' แพะรับบาป ตั้งข้อสงสัยปมแบนสาร 3 เคมีเกษตรของอังกฤษ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม นายสุมาตร อินทรมณี ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลผลิตการเกษตร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี แหล่งปลูกมะพร้าวใหญ่ใน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า แหล่งปลูกมะพร้าวใหญ่ในภาคใต้มี 3 จังหวัดคือ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยผลผลิตร้อยละ 90 ใช้บริโภคภายในประเทศยังไม่เพียงพอ และในแถบนี้มีโรงงานแปรรูปผลิตกะทิแห่งเดียวที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งน้ำกะทิของไทยที่ส่งออกต่างประเทศเป็นการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แปรรูปผลิตกะทิเพื่อส่งออกไม่สมเหตุผลข้ออ้างแบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยโดยอ้างใช้ลิงเก็บทั้งกะทิ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และมะพร้าวน้ำหอม โดยที่มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยไม่ได้ใช้ลิงเก็บ ซึ่งในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบในกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) ในครัวเรือน

นายสุมาตรกล่าวว่า ขณะนี้มีการแอบแฝงอ้างว่าถูกแบนส่งออกไม่ได้มากดราคามะพร้าวตก แต่สาเหตุจริงมีปัจจัยจากการลักลอบนำเข้ามะพร้าวต่างประเทศเข้ามา ซึ่งควรควบคุมให้ได้ เพราะจะมีผลต่อราคามะพร้าวในประเทศ และกรณีการแบนสินค้าผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยเป็นเรื่องการกีดกันทางการค้าที่ไทยเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจำนวน 5 ชนิด ซึ่งเป็นของอังกฤษถึง 3 ชนิด เพราะจริงๆ แล้วการใช้ลิงเก็บมะพร้าวไม่เกี่ยวกับการผลิตกะทิส่งออกแต่อย่างใด จึงเป็นเพียงข้ออ้างที่เอาลิงมาเป็นแพะรับบาปเพื่อตอบโต้ทางการค้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง