รีเซต

ธ.ก.ส.ทุ่มหมื่นล้าน! สินเชื่อช่วยเกษตรกรรายละ 5 แสน-กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่นดอก 0%

ธ.ก.ส.ทุ่มหมื่นล้าน! สินเชื่อช่วยเกษตรกรรายละ 5 แสน-กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่นดอก 0%
ข่าวสด
11 พฤศจิกายน 2564 ( 15:49 )
23
ธ.ก.ส.ทุ่มหมื่นล้าน! สินเชื่อช่วยเกษตรกรรายละ 5 แสน-กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่นดอก 0%

ธ.ก.ส. ทุ่มหมื่นล้าน ให้ทุนทำกินเกษตรกร "สมเกียรติ กิมาวหา" เผย ธนาคารออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ การสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย

 

วันที่ 11 พ.ย.2564 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ การสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยที่มาจากอิทธิพลพายุโซนร้อน เช่น พายุเตี้ยนหมู่ ไลออนร็อก คมปาซุ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

" หรือลงทุนซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรหลังจากได้รับความเสียหาย วงเงินรายละไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี) ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้ "

 

โดยก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. ได้ออกสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อให้ผู้ประสบภัยนำไปใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วนภายในครัวเรือน รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน และตั้งแต่เดือนที่ 7 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี) ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันกู้

 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้พิจารณาขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยออกไปสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ตามศักยภาพของลูกหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของเกษตรกรผู้ประสบภัย รวมทั้งได้มอบหมายให้พนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมจัดหาถุงยังชีพไปมอบให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนที่เดือดร้อน และความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ อีก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง