รีเซต

รวม เกณฑ์ทหาร 2564 ทั่วไทยเริ่มแล้ว! จังหวัดไหนคึกคักบ้าง

รวม เกณฑ์ทหาร 2564 ทั่วไทยเริ่มแล้ว! จังหวัดไหนคึกคักบ้าง
TNN ช่อง16
1 เมษายน 2564 ( 09:47 )
39.1K
รวม เกณฑ์ทหาร 2564 ทั่วไทยเริ่มแล้ว! จังหวัดไหนคึกคักบ้าง

 

เมื่อหน้าที่ชายไทยทุกคนต้องรับราชการ!!! การเกณฑ์ทหาร และการตรวจเลือกทหาร เป็นสิ่งที่ชายไทยทุกคนต้องสมัครคัดเลือก หรือรับการผ่อนผัน

 

วันนี้ TrueID รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ เข้ารับการตรวจเลือกทหาร และเกณฑ์ทหาร 2564 ที่ชายไทยอายุครบ 17 ปี ย่าง 18 ปี ต้องศึกษาเอาไว้ จะได้ไม่พลาด

 

ตามกฎหมาย พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดให้ชายไทยต้องเข้ารับราชการทหารทุกคน โดยชายไทยทุกคนต้องเข้าใจหน้าที่การลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ การเรียกพล การระดมพล และการปลดชายไทย ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กระทรวงกลาโหม

 

 

เช็กหน่อย ใครต้องเกณฑ์ทหาร บ้าง ?

 

 • ผู้ที่เกิดโดยพ่อที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทย หรือที่ต่างประเทศ
 • ผู้ที่เกิดโดยมีมารดาสัญชาติไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดาไม่มีสัญชาติ
 • ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ยกเว้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้แทนทางการทูต)
 • ผู้ที่เปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นไทย
 • ผู้ที่ได้คืนสัญชาติเป็นไทยตั้งแต่อายุครบ 17 ปี ย่าง 18 ปี ในวาระแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารในอำเภอที่กฎหมายกำหนด

 

 

เกณฑ์ทหาร วันไหน ? List ไว้จะได้ไม่พลาด


ฤดูกาลจับใบดำ ใบแดง หรือการเกณฑ์ทหารนั้น มักจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งในปี 2564 นี้

 

กองทัพบกได้กำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่า การตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกินวันที่ 20  เม.ย. 64  (เว้นวันที่ 6 เม.ย. 64 (วันจักรี) และวันที่ 12-15  เม.ย. 64 (วันสงกรานต์)) โดยกำหนดให้ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกฯ วันละไม่เกิน 500  คน 

 

ซึ่งในช่วงนี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศหนุ่ม ๆ ชายไทย หรือกลุ่ม LGBT+ กลุ่มเพศทางเลือก วัย 20 ปีบริบูรณ์ต้องมาจับใบดำใบแดง เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหาร หรือรับการผ่อนผันต่าง ๆ 

 

 

แต่ย้อนกลับไปเมื่อปี 2563 การตรวจคัดเลือกทหาร และเกณฑ์ทหาร 63 นั้น ได้ถูกเลื่อนมาในวันที่ 23 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 63 เนื่องจากติดสถานการณ์โรตระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

 

 

เกณฑ์ทหาร ต้อง อายุ เท่าไหร่กันแน่! 

 


แม้ว่าการเกณฑ์ทหารจะต้องทำตอนอายุ 20 ย่าง 21 ปี แต่ก่อนหน้านี้ต้องมีการลงทะเบียนบัญชีทหารกองเกินก่อน ดังนี้

 

 • อายุ 17 ปีบริบูรณ์ (ย่าง 18 ปี) ชายไทยแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารภายในปี พ.ศ. นั้น
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ (ย่าง 21 ปี) รับหมายเรียก เพื่อไปแสดงตนที่อำเภอท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน ใน พ.ศ. นั้น
 • เข้ารับการตรวจคัดเลือก (เกณฑ์ทหาร) ตามวันและเวลาที่กำหนดในหมายเรียก
 • เข้ารับการเรียกพลทหารกองหนุน เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามที่กำหนด

 

 

ขั้นตอนการเกณฑ์ทหาร มีอะไรบ้าง ?

 

ทั้งนี้ ในหนังสือหมายเรียก สด. 35 จะระบุวันและเวลาจัดการคัดเลือกเกณฑ์ทหารไว้ โดยผู้ที่ได้รับหนังสือเรียกในปี พ.ศ. นั้น ๆ จะต้องเดินทางไปสถานที่ที่กำหนด ตามขั้นตอน ดังนี้

 

 • เดินทางไปยังสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกิน ในเวลา 07.00 น.
 • ประธานตรวจคัดเลือก จะชี้แจงรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจเลือกทหาร
 • สัสดีจะชี้แจงขั้นตอน รวมถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ
 • กรรมการเรียกชื่อเข้ารับการตรวจเลือก
 • แพทย์ตรวจร่างกาย
 • หากได้รับการคัดเลือก ด้วยการจับได้ใบแดง หรือสมัครเป็นทหารเอง สัสดีจะส่งตัวต่อให้นายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขต หรือปลัดอำเภอ ออกหมายนัดรับราชการทหารตามผลัดที่จับสลากได้

 

รู้ไว้! ข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหาร


ขณะที่ บุคคลที่ได้รับการยกเว้น การเกณฑ์ทหาร นั้น จะมีรายละเอียด ดังนี้

 

 • บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการ
 • บุคคลที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ
 • พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ชั้นเปรียญ นักบวชนิกายมหายาน
 • บุคคลที่ได้รับการยกเว้น เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกรับราชการทหารในยามปกติ
 • สามเณร ภิกษุ นักบวชพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • นักบวชศาสนาอื่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญให้ไว้
 • บุคคลที่ผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (เรียน รด.) ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
 • นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม
 • ครู ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญไว้ให้
 • นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม

 

 

ใครยังศึกษา ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ได้

 

สำหรับกรณีชายไทยที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารได้ในวันและเวลาที่กำหนด เนื่องด้วยกำลังศึกษา

 

ผู้ปกครองสามารถดำเนินการแทนได้โดยจะได้ระยะเวลาผ่อนผันตามจำนวนปีที่ศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา โดยใช้เอกสารยื่นต่อสัสดีตามภูมิลำเนา ดังนี้

 

เอกสารการผ่อนผันเกณฑ์ทหารกรณีศึกษาอยู่

 • สด. 9 และ สด. 35
 • หนังสือรับรองการศึกษา หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องขอฉบับแปลเป็นภาษาไทย
 • หากศึกษาอยู่ต่างประเทศ ต้องขอหนังสือรับรองของสถานทูต หรือ สถานกงสุลไทยในประเทศที่กำลังศึกษาอยู่
 • กรณีติดราชการ

 

กรณีอยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานทางราชการตามที่กำหนดนี้ จะได้รับการผ่อนผันจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ได้แก่

 

 • ผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแบบปัจจุบันทันด่วน
 • ข้าราชการ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ ระหว่างที่มีสงคราม ในการดูแลควบคุมของกระทรวงกลาโหม
 • บุคคลที่กำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม

 

กรณีป่วย เกิดเหตุสุดวิสัย และอื่นๆ

 

กรณีที่ถึงวันที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร แล้วคุณไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ ในวันและเวลาที่กำหนดได้ ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ดำเนินการแจ้งกับสัสดี หรือคณะกรรมการคัดเลือกในวันคัดเลือกเกณฑ์ทหาร หากไม่ยื่นแจ้ง ถือว่ามีความผิด

 

 

ไม่ได้ไปเกณฑ์ทหาร จะเป็นอะไรไหม ?

 


เมื่อไปรับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารในวันและเวลาที่กำหนด หรือยื่นผ่อนผัน ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จะได้รับเอกสารรับรองผลการตรวจคัดเลือก หากคุณไม่ได้อยู่เกณฑ์ทหารจนจบกระบวนการจะไม่ได้รับเอกสารนี้ นอกจากจะมีผลต่อการสมัครงานในอนาคตแล้ว ยังได้รับโทษปรับและจำคุกได้อีก

 

อย่างไรก็ตาม โทษของการไม่มาเกณฑ์ทหาร มีตั้งแต่โทษที่เกี่ยวข้องกับการทำเอกสารที่เจ้าหน้าที่ออกให้ชำรุดเสียหาย จนถึงโทษที่เกี่ยวข้องกับการไม่มารายงานตัว อายุความของโทษหนีทหาร มีอายุความ 10 ปี เพราะฉะนั้นควรไปรายงานตัวหรือยื่นผ่อนผันตามความเหมาะสม

 

ข้อมูล : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

 

 

เกณฑ์ทหาร 2564 ทั่วไทยเริ่มแล้ว! จังหวัดไหนคึกคักบ้าง

 

ข่าววันนี้ 1 เมษายน 2564 วันแรกของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ หลายจังหวัดเริ่มคึกคัก โดยกองทัพบกได้กำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่า การตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกินวันที่ 20  เม.ย. 64  (เว้นวันที่ 6 เม.ย. 64 (วันจักรี) และวันที่ 12-15  เม.ย. 64 (วันสงกรานต์)) โดยกำหนดให้ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกฯ วันละไม่เกิน 500  คน 

 

 

ลุ้น “เก้า จิรายุ” จับใบดำ-ใบแดง 9 เม.ย.นี้ กองทัพเผย ปีนี้ต้องการทหารเกณฑ์เพิ่ม

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพบก เริ่มทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร)ประจำปี 2564 เป็นวันแรก ซึ่งชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้แก่ ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2543 โดยมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่เกิด พ.ศ.2535 - 2542 ซึ่งมีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดในหมายเรียกฯ

 

 

สำหรับการเกณฑ์ทหารในปีนี้ ยังคงใช้นโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ลดความแออัดของจำนวนคน โดยขยายเวลาตรวจเลือกถึงวันที่ 20 เม.ย. ลดขั้นตอนต่าง ๆ ในหน่วยตรวจเลือกเพื่อให้กระชับ และประหยัดเวลา เลือกสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเท ไม่อนุญาตให้ครอบครัว หรือคนใกล้ชิดกับผู้เข้า เข้าไปพักรอ หรือ ให้กำลังใจในหน่วยตรวจเลือก โดยเน้นย้ำมาตรการในการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ฯลฯ

 

 

ส่วนยอดทหารกองประจำการที่ต้องการในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 97,558 นาย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 5,000 นาย แบ่งเป็น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 783 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย 1,121 นาย กองทัพบก 70,808 นาย กองทัพเรือ 14,804 นาย กองทัพอากาศ 10,042 นาย โดยก่อนหน้านี้กองทัพบกเปิดรับสมัครโดยวิธีการร้องขอ (กรณีพิเศษ) ทางออนไลน์ มียอดรับจำนวนกว่า 3,000 คน และต้องดูจากยอดผู้สมัครใจตามขั้นตอนปกติด้วย

 

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สำหรับดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียง ที่อายุครบเกณฑ์ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปี 2564 ต้องเข้ามารายงานตัว ซึ่งปีนี้มีทั้งขอผ่อนผัน และเข้าจับใบดำ-ใบแดง โดยวันที่ 9 เม.ย. เวลา 08.00 น. “เก้า” จิรายุ ละอองมณี นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง จะเข้าจับ ใบดำ-ใบแดง ที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (ออเงิน) เขตสายไหม หลังจากที่ได้ทำการผ่อนผันครบแล้ว 3 ครั้งแล้ว

 

 

เกณฑ์ทหาร  หนองขาหย่าง อุทัยธานี  คึกคัก

 

สำหรับจังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง ได้จัดการตรวจเลือกที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง  มีกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก เป็นคณะกรรมการตรวจเลือก โดยมีพันเอกเอกพล พิพัฒนคุโณปการ ผู้บังคับกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือก 

 

ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เช้าของวันนี้ มีชายไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป และผู้ที่ทำการผ่อนผัน ในจังหวัดอุทัยธานี เข้ามารายงานตัวจำนวน 93  นาย เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ท่ามกลางการคุมเข้มป้องกันโควิด – 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม ที่มีการกำหนดมาตรการ โดยผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง ก่อนเข้าไปในบริเวณการตรวจเลือกทหาร

 

                   

โดยเริ่มจากเข้าแถวเคารพธงชาติและรับคำชี้แจงกฏระเบียบและขั้นการตรวจเลือกจากประธานคณะกรรมการตรวจเลือก ก่อนที่จะมีการตรวจเอกสาร ตรวจร่างกาย และวัดขนาด ก่อนที่จะมีการจับใบดำใบแดงต่อไปในช่วงบ่าย

 

ซึ่งการตรวจเลือกทหารในวันนี้ รับทหารกองเกินเข้ารับราชการเข้าเป็นทหารกองประจำการทั้ง 3 เหล่าทัพ จำนวน 17 นาย แยกเป็นทหารบก 11 นาย ทหารอากาศ 2 นาย และทหารเรือ 4 นาย

 

 

โดยมีชายไทยใจกล้าขอสมัครใจรับใช้ชาติแล้วในช่วงเช้านี้ เพียง 1 นาย เจ้าตัวบอกว่า เป็นความฝันไว้ตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นทหาร และอยากเป็นชายไทยชาติทหารเพื่อรับใช้ชาติ ต้องการการหน้าในการรับราชการทหาร ซึ่งจะมีการสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบ ต่อไป วันนี้จึงถือเป็นวันที่รอคอย พร้อมไม่หวั่นหากจะถูกส่งไปประจำการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

 

 

ขณะที่ บรรยากาศในการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารในครั้งนี้มีบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องมาคอยให้กำลังใจ โดยส่วนใหญ่บอกว่า แม้ว่าบุตรหลานจะจับได้ใบแดงเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ก็เชื่อมั่นว่ากองทัพจะดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี 

                      

 

อย่างไรก็ตาม การตรวจเลือกในวันนี้มี นายนที ปลั่งกาล อายุ 21 ปี หรือน้องน้ำผึ้ง ทำงานบริษัทอยู่ที่จังหวัดระยอง และนายธนพร นุ่งโต อายุ 21 ปี  หรือน้องนาเดียร์  ทำงานร้านคาราโอเกะอยู่ที่ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันและเป็นสาวประเภท 2 หรือผู้ที่ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด หน้าตาดี เดินทางมาเข้ารับการตรวจเลือกและสร้างสีสันการตรวจเลือกในวันนี้ ทำเอาผู้ที่เข้ามารับการตรวจด้วยกันใจแทบละลายเลยทีเดียว  ส่วนการตรวจเลือกทหารในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติ หรือการทุจริตแต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง