รีเซต

จีนมุ่งส่งเสริมการสร้างอินเทอร์เน็ตระดับ 'ดูอัลกิกะบิต'

จีนมุ่งส่งเสริมการสร้างอินเทอร์เน็ตระดับ 'ดูอัลกิกะบิต'
Xinhua
26 พฤษภาคม 2566 ( 12:57 )
30
จีนมุ่งส่งเสริมการสร้างอินเทอร์เน็ตระดับ 'ดูอัลกิกะบิต'

ปักกิ่ง, 26 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อไม่นานนี้ จีนได้เผยแพร่แนวปฏิบัติเพื่อเร่งการสร้างอินเทอร์เน็ตระดับ "ดูอัลกิกะบิต" ซึ่งหมายถึงเครือข่าย 5G และเครือข่ายใยแก้วนำแสงระดับกิกะบิตแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 14 แห่ง ซึ่งรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ระบุว่าจีนจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความพร้อมของเครือข่ายดังกล่าว ควบคู่กับการเสริมสร้างงานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคมในชนบทนอกจากนั้นจีนจะส่งเสริมบริการโรมมิ่ง 5G ข้ามเครือข่าย ขยายความครอบคลุมของเครือข่ายใยแก้วนำแสงระดับกิกะบิต และกระตุ้นการสร้างและการแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมในชนบทแก่สาธารณะจีนมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงฯ ระบุจำนวนสถานีฐาน 5G ในประเทศรวมอยู่ที่ 2.73 ล้านแห่ง เมื่อนับถึงสิ้นเดือนเมษายน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ของจำนวนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจีนอนึ่ง เครือข่ายใยแก้วนำแสงระดับกิกะบิตของจีนครอบคลุมประชาชนมากกว่า 500 ล้านครัวเรือน เมื่อนับถึงสิ้นปีก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง