รวม หลักสูตร น่าเรียน กศน. ออนไลน์ ปี 2564

รวม หลักสูตร น่าเรียน กศน. ออนไลน์ ปี 2564
m085*******
22 มีนาคม 2564 ( 15:16 )
6.5K
รวม หลักสูตร น่าเรียน กศน. ออนไลน์ ปี 2564

 

เพราะการศึกษาคือรากฐานของชีวิต ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบวงกว้างอย่างมากทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงในแง่การศึกษา ที่เหล่านักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่สนใจต้องการเติมความรู้ ต่างต้องปรับเปลี่ยนชีวิตตามยุควิถี New Normal โดยเฉพาะเรียนผ่านออนไลน์กันมากขึ้น 

 

 

วันนี้ TrueID ได้รวบรวม หลักสูตรยอดฮิตน่าเรียน ใน กศน. หรือที่คุ้นเคยกันดี การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ทุกคนสามารถค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง เรียนออนไลน์ได้ง่าย ๆ 

 

 

หลักสูตร กศน. ใครเรียนได้บ้าง ?

 

 

1. หลักสูตร กศน. นั้น เดิมทีจะมีทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมัธยมปลาย ซึ่งมีการจัดรูปแบบการเรียนหลากหลาย แต่เดิมที่คุ้นเคยจะนั่งเรียนในห้องเท่านั้น 

 

 

2. แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เปิดตัว แอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์ หรือ การศึกษาทางไกล (Application) ในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านออนไลน์ง่าย ๆ โดยเนื้อหาสาระของแอปพลิเคชัน  แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 

 

3. เริ่มที่ กศน.ออนไลน์ การศึกษาเรียนรู้รายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาและประชาชน ก็สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย

 

 

4. ส่วน กศน. เพื่ออาชีพและคุณภาพชีวิตออนไลน์ เป็นหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เสริมความรู็ในลักษณะต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาทางไกล

 

 

5. และ กศน. ตลาดออนไลน์ พื้นที่ที่เปิดให้บริการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาว กศน. และประชาชนทั่วไปในรูปแบบ e-Commerce 

 

 

ในแอปฯ กศน. ออนไลน์ มีหลักสูตรอะไรให้เรียนบ้าง ?

 

 

6.  เมื่อเข้าไปที่ แอปฯ กศน. ออนไลน์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ตอนต้น  จะมีหลักสูตร กศน. รายวิชาศิลปศึกษา, พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม, สุขศึกษา พลศึกษา, เศรษฐกิจพอเพียง, ศาสนาและหน้าที่พลเมือง, วิชาคณิตศาตร์, วิชาวิทยาศาตร์, รสังคมศึกษา, ทักษะการพัฒนาอาชีพ, ช่องทางการพัฒนาอาชีพ, ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, รภาษาไทย, และรายวิชาทักษะการเรียนรู้

 

 

7. ข้ามฟากมาที่ หลักสูตร กศน. ของระดับมัธยมปลายกันบ้าง โดยจะมีรายวิชาต่าง ๆ ให้เลือกเรียนอ่านออนไลน์ เริ่มที่รายวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม, ศาสนาและหน้าที่พลเมือง, ทักษะการเรียนรู้, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, รสังคมศึกษา, พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง, การพัฒนาคนเอง ชุมชน สังคม, สุขศึกษา พลศึกษา, เศรษฐกิจพอเพียง, ทักษะการขยายอาชีพ, ช่องทางการขยายอาชีพ และรายวิชาทักษะการเรียนรู้

 


หลักสูตรน่าเรียนใน กศน. เพื่ออาชีพและคุณภาพชีวิตออนไลน์ 

 

8. สำหรับ หลักสูตร กศน. เพื่ออาชีพและคุณภาพชีวิตออนไลน์ จะเป็นแบบหลักสูตรระยะสั้น อาทิ รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาจีนเพื่อการสื่อสาร เทคนิคการถ่ายภาพ (เซียนกล้อง) และเชื่อมโยงการเรียนรู้อาชีพที่ได้คัดสรรจากหน่วยงาน กศน.ทั่วประเทศ และหน่วยงานเครือข่ายอีกด้วย

 


ไม่ได้แค่เรียนเท่านั้น แต่ยังซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ผ่าน  กศน. ตลาดออนไลน์ ใช้ฟรี! 

 

 

9. นอกจากจะได้เรียนออนไลน์หลักสูตรต่าง ๆ ที่สนใจ หรือต้องการเสริมความรู้แล้ว ยังมี กศน. ตลาดออนไลน์ ช่องทางที่ผู้สนใจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการใช้บริการ ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน ระหว่างชาว กศน. และประชาชนทั่ว โดยแยกสินค้าเป็น 20 หมวดหมู่ อาทิ อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19  ฯลฯ

 

เรียนออนไลน์ กัญชา - กัญชง กระแสฮิตที่ใครก็สนใจ

 

10. อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กศน. ยังเปิดตัวบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเรียนรู้กัญชา – กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ผ่านแอปพลิเคชั่น On Mobile ในชื่อ ONIE LEARN ในระบบ Android อีกด้วย

 

11. และนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาความรู้ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้สามารถเรียนรู้ เรียนออนไลน์ หลักสูตรต่าง ๆ ที่สนใจ ของ กศน. ได้ตลอดชีวิต ทุกที่ และทุกเวลา 

 

 

ข้อมูล : ศธ.360องศา, สำนักงาน กศน.

ภาพโดย : geralt จาก pixzabay

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง