กฟน.ประกาศอัตราค่าไฟที่เรียกเก็บจากผู้ใช้รถอีวี

กฟน.ประกาศอัตราค่าไฟที่เรียกเก็บจากผู้ใช้รถอีวี
มติชน
27 กุมภาพันธ์ 2564 ( 22:58 )
16
กฟน.ประกาศอัตราค่าไฟที่เรียกเก็บจากผู้ใช้รถอีวี

กฟน. หรือ MEA แจ้งอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority 2.6369 บาทต่อหน่วย ตามนโยบาย กพช. และ กกพ.

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตามมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และมติ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่สามารถสั่งลดหรือตัดการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า กรณีเกิดข้อจํากัดทางเทคนิคของระบบจําหน่ายไฟฟ้า

 

อ่านข่าว จับตาหน่วยราชการจัดซื้อรถอีวี หลังสำนักงบประมาณประกาศราคากลางแล้ว

 

โดยอัตราค่าบริการฯ ดังกล่าวประกอบด้วย ค่าพลังงานไฟฟ้า 2.6369 บาทต่อหน่วย (เท่ากันทุกระดับแรงดัน) ค่าบริการรายเดือน 312.24 บาท (เท่ากันทุกระดับแรงดัน) และค่า Ft (เป็นไปตามอัตราที่ กกพ. เห็นชอบ ซึ่งมีการทบทวนทุก 4 เดือน) และให้ใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ สำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจ ยื่นขอใช้อัตราค่าบริการสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยติดต่อได้ที่ แผนกบริการ ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขต 18 เขต หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง