รีเซต

คุมเข้มตรวจปั๊มน้ำมัน-ก๊าซ ป้องกันฉวยโอกาสโกงมาตรวัดช่วงปีใหม่ ขู่โทษหนัก 3 ปี

คุมเข้มตรวจปั๊มน้ำมัน-ก๊าซ ป้องกันฉวยโอกาสโกงมาตรวัดช่วงปีใหม่ ขู่โทษหนัก 3 ปี
ข่าวสด
1 มกราคม 2565 ( 10:16 )
23
คุมเข้มตรวจปั๊มน้ำมัน-ก๊าซ ป้องกันฉวยโอกาสโกงมาตรวัดช่วงปีใหม่ ขู่โทษหนัก 3 ปี

กรมการค้าภายใน คุมเข้มตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดก๊าซ LPG, NGVสร้างความมั่นใจให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขู่โทษหนัก 3 ปี
​​
เมื่อวันที่ 1 ม.ค.65 นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดก๊าซ LPG, NGV ตามสถานีบริการ เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมการค้าภายในดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนจำนวนมากต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ทั้งโดยพาหนะส่วนตัวและรถสาธารณะ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนเดินทาง

โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน คุมเข้มการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดก๊าซ LPG, NGV ตามสถานีบริการ ตามเส้นทางการเดินรถที่เป็นรอยต่อของจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล มุ่งหน้าออกสู่ต่างจังหวัด และในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัดฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

​ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20-30 ธ.ค.64 ตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27,777 เครื่อง พบถูกต้อง 27,640 เครื่อง พบผิด 137 เครื่อง โดยเครื่องที่ผิดเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด ดำเนินการผูกบัตรห้ามใช้ 55 เครื่อง ชำรุดใช้การไม่ได้อีก 24 เครื่อง และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 30,000 บาท จำนวน 58 เครื่อง

ตรวจสอบมาตรวัด LPG จำนวน 458 เครื่อง พบถูกต้อง 454 เครื่อง พบผิด 4 เครื่อง โดยเครื่องที่ผิดเป็นเครื่องที่ชำรุดใช้การไม่ได้ 3 เครื่อง และเจ้าหน้าที่ดำเนินการผูกบัตรห้ามใช้ 1 เครื่อง และตรวจสอบมาตรวัด NGV จำนวน 232 เครื่อง พบถูกต้อง 230 เครื่อง พบผิด 2 เครื่อง โดยเครื่องที่ผิดเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดดำเนินการ ผูกบัตรห้ามใช้ทั้งหมด และเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท

​ นายอาวุธ กล่าวต่อว่า ขอฝากให้ประชาชนผู้บริโภคสังเกต เบื้องต้นเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง ดังนี้ 1.ตู้จ่ายน้ำมัน ก๊าซ LPG, NGV ตามสถานีบริการ ต้องมีสติ๊กเกอร์วงกลมของกรมการค้าภายใน (มีรูปครุฑสีแดง /ระบุคำว่าตรวจสอบแล้ว /แสดงปี พ.ศ. ปัจจุบันอยู่ด้านล่าง) ซึ่งในปี พ.ศ.2565 จะเป็นสีเหลืองและสีของสติ๊กเกอร์จะเปลี่ยนไปทุกปีตามปี พ.ศ. หากมีสติ๊กเกอร์ดังกล่าวติดอยู่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบแล้ว

2.ก่อนเติมยอดขายและจำนวนลิตร ต้องเป็นเลขศูนย์ (3) ราคาขายต่อลิตรที่แสดงที่ตู้จ่ายกับป้ายแสดงต้องถูกต้องตรงกัน (4) เมื่อเติมเสร็จให้ดูยอดขายและจำนวนลิตรให้ถูกต้อง

​รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวอีกว่า หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าสถานีบริการใดกระทำความผิด จะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีใช้มาตรวัดที่ไม่ถูกต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือสถานีบริการใดดัดแปลงมาตรวัดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง