รีเซต

เช็ก! 7 สถานที่ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีที่ไหนบ้าง?

เช็ก! 7 สถานที่ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีที่ไหนบ้าง?
TNN ช่อง16
3 มกราคม 2566 ( 18:30 )
156
เช็ก! 7 สถานที่ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีที่ไหนบ้าง?

สถานที่ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ หรือบริเวณ ดังต่อไปนี้


1.วัดหรือสถานที่ประกอบศาสนกิจ 


2. สถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีอามัย


3. สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล,สโมสร 


4. สถานศึกษา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล,สโมสร 


5. ปั๊มน้ำมัน 


6. สวนสาธารณะของทางราชการ 


7. สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ


หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตำรวจสอบสวนกลาง(CIB)

มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชนยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง