TrueID

สหรัฐสร้างขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก

สหรัฐสร้างขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก
มติชน
2 ธันวาคม 2564 ( 15:42 )
24
สหรัฐสร้างขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก

 

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า จากรายงานที่มีการยื่นต่อรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมระบุว่า สหรัฐเป็นประเทศที่ก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก โดยในรายงานยังระบุเรียกร้องให้ออกแผนยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ในปี 2016 สหรัฐได้สร้างขยะพลาสติกราว 42 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าจีนถึง 2 เท่าและมากกว่าทุกประเทศในสหภาพยุโรป (อียู) รวมกัน และหากเฉลี่ยเป็นรายคนจะพบว่า ชาวอเมริกัน 1 คนจะสร้างขยะพลาสติก 130 กิโลกรัมต่อปี ตามมาด้วยชาวอังกฤษอยู่ที่ 99 กิโลกรัมต่อปี และชาวเกาหลีใต้อยู่ที่ 88 กิโลกรัมต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง