รีเซต

อ่วม! ศาลให้ "บุญทรง" และพวกชดใช้คดีจำนำข้าวจีทูจีเกือบ 1.5 หมื่นล้าน

อ่วม! ศาลให้ "บุญทรง" และพวกชดใช้คดีจำนำข้าวจีทูจีเกือบ 1.5 หมื่นล้าน
TNN ช่อง16
29 มีนาคม 2564 ( 19:36 )
127
อ่วม! ศาลให้ "บุญทรง" และพวกชดใช้คดีจำนำข้าวจีทูจีเกือบ 1.5 หมื่นล้าน

วันนี้( 29 มี.ค.64) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง คดีที่นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีต ผอ.สำนักบริหารการค้าข้าว นายอัฐฐิติพงศ์ หรือ อัครพงศ์ ทีปวัชระ อดีตเลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งให้ทั้งหมดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทุจริตโครงการรับจำนำและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี


ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า กระบวนการออกคำสั่งที่ให้ชดใช้ค่าสินไหม และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดชอบด้วยกฎหมายแล้ว เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและโต้แย้งคดีตามสมควร และไม่พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติตามข้อคำสั่งของผู้หนึ่งผู้ใด โดยในส่วนของผู้ฟ้องที่ 3 คือนายอัฐฐิติพงศ์ พบว่าร่วมกระทำผิดเฉพาะสัญญาการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ฉบับที่ 3 และ 4 เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉบับที่ 1และ 2 จึงให้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 10 ของค่าเสียหาย และให้เพิกถอนคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ค่าชดใช้ค่าเสียหายเกินกว่าข้อเท็จจริง ส่วนผู้ร้องอื่นๆ ให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 20 ของค่าเสียหาย


คดีนี้ในการทำสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ กำหนดให้ต้องขายข้าวให้กับหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงกลับพบว่า บริษัทกวางตุ้งและบริษัท ไห่หนาน ที่ร่วมทำสัญญาจีทูจี เป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลจีน และไม่มีการส่งข้าวออกไปตามที่ได้ทำสัญญาไว้ แต่กลับมีการทุจริตนำข้าวมาเวียนขายในประเทศ ซึ่งการกระทำของผู้ฟ้องทั้ง 5 คน ถือเป็นการจงใจกระทำต่อบุคคลอื่น เป็นเหตุทำให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับความเสียหายกว่า 2 หมื่นล้านบาท


คำสั่งกระทรวงพาณิชย์จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้นายมนัสต้องชดใช้เงิน 4,011 ล้านบาทเศษ นายทิฆัมพร 4,011 ล้านบาทเศษ นายอัฐฐิติพงศ์ 2,694 ล้านบาท นายภูมิ 2,242 ล้านบาท และนายบุญทรง 1,768 ล้านบาท รวมเป็นเงินเกือบ 15,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้ง 5 คน ยังสามารถยื่นร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน


สำหรับผู้ฟ้องคดีทั้ง 5 ถูกจำคุกตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง