รีเซต

เซินเจิ้นตั้งเป้าพิทักษ์-พัฒนา 'พื้นที่ชุ่มน้ำ' ดูแลระบบนิเวศ

เซินเจิ้นตั้งเป้าพิทักษ์-พัฒนา 'พื้นที่ชุ่มน้ำ' ดูแลระบบนิเวศ
Xinhua
3 กุมภาพันธ์ 2566 ( 16:19 )
36
เซินเจิ้นตั้งเป้าพิทักษ์-พัฒนา 'พื้นที่ชุ่มน้ำ' ดูแลระบบนิเวศ

เซินเจิ้น, 3 ก.พ. (ซินหัว) -- นกนานาชนิด อาทิ เป็ดปากสั้นและนกปากช้อนหน้าดำ ใช้ชีวิตอยู่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีหมู่แมกไม้เขียวขจีอันมีฉากหลังเป็นเมืองใหญ่ ในเขตฝูเถียน นครเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีนภายในปี 2035 เซินเจิ้นจะเดินหน้าปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำร้อยละ 50 ดูแลรักษาสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ ปรับปรุงสถานะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำเชิงนิเวศในพื้นที่ที่สร้างขึ้น ตลอดจนสร้างตนเองให้เป็นเมืองพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติขณะเดียวกัน ผู้อาศัยในนครแห่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนี้ ต่างมีความยำเกรงต่อธรรมชาติ มีความรู้สึกหวงแหนและปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลนอย่างเอาใจใส่ และรักษาเส้นทางอพยพข้ามประเทศของบรรดานกอพยพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง