ด่วน! ธนาคารเลือดศิริราช ขาดเลือดทุกกรุ๊ป ร่วมบริจาคเลือดยุคโควิด-19 กัน

ด่วน! ธนาคารเลือดศิริราช ขาดเลือดทุกกรุ๊ป ร่วมบริจาคเลือดยุคโควิด-19 กัน
Ingonn
22 กรกฎาคม 2564 ( 17:41 )
1.1K
ด่วน! ธนาคารเลือดศิริราช ขาดเลือดทุกกรุ๊ป ร่วมบริจาคเลือดยุคโควิด-19 กัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้บริจาคเลือดลดลง ขณะที่ โรงพยาบาลศิริราชยังมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรับการผ่าตัด และยังมีผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือดอีกจำนวนมาก ส่งผลให้เลือดสำรองทุกหมู่ขาดแคลนหนัก จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยผู้ป่วย

 

 

ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือด ให้เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ หรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติดโควิด-19 

 

 

คุณสมบัติผู้บริจาคเลือด


1.สุขภาพแข็งแรง ณ วันที่บริจาค น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป


2.อายุระหว่าง 18-60 ปี


3.ไม่เจาะผิวหนัง สัก ลบรอยสัก ในระยะเวลา 1 ปี


4.ไม่อยู่ในระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะ ยาป้องกันเลือดแข็งตัว


5.ไม่มีประวัติเป็นโรคมาลาเรียในระยะเวลา 3 ปี


6.ไม่ได้รับการถอนฟันหรือขูดหินปูน ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนบริจาค


7.ไม่มีบาดแผลสดหรือบาดแผลติดเชื้อใดๆ ตามร่างกาย


8.ผู้หญิงไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน


9.ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ


10.ไม่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ


11.ไม่เดินทางมาจากพื้นที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา


12.ไม่สัมผัส หรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่สงสัย หรือติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

 

 

 

เปิดปริมาณเลือดในคลังไม่เพียงพอ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

 

กรุ๊ป A 


ความต้องการโลหิต 12,200 ยูนิต/เดือน
โลหิตที่ได้รับ 5,143 ยูนิต
ยังคงต้องการ 7,057 ยูนิต

 

กรุ๊ป B


ความต้องการโลหิต 18,300 ยูนิต/เดือน
โลหิตที่ได้รับ 7,604 ยูนิต
ยังคงต้องการ 10,696 ยูนิต

 

กรุ๊ป O


ความต้องการโลหิต 24,400 ยูนิต/เดือน
โลหิตที่ได้รับ 9,184 ยูนิต
ยังคงต้องการ 15,216 ยูนิต

 

กรุ๊ป AB


ความต้องการโลหิต 6,100 ยูนิต/เดือน
โลหิตที่ได้รับ 1,634 ยูนิต
ยังคงต้องการ 4,466 ยูนิต

 

 

ความต้องการโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative)

 

กรุ๊ป A –

ความต้องการโลหิต 4 ยูนิต

กรุ๊ป B –

ไม่มีความต้องการโลหิต

กรุ๊ป O –

ความต้องการโลหิต 60 ยูนิต

กรุ๊ป AB –

ความต้องการโลหิต 11 ยูนิต

 

 

 

 

ช่องทางบริจาคเลือดยุคโควิด

ผู้บริจาคเลือดสามารถพิมพ์และกรอกแบบฟอร์ม ขอรับบริจาคเลือด และแบบฟอร์มคัดกรองโควิด-19 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนเดินทางมาบริจาคเลือดได้


1. แบบฟอร์มขอรับบริจาคเลือด 
>>> คลิก <<<


2. แบบฟอร์มคัดกรอง COVID-19
>>> คลิก <<<


3.แบบฟอร์มอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์สามารถบริจาคเลือดได้
>>> คลิก <<<


4.มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์รับบริจาคเลือด
>>> คลิก <<<

 


ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่ >>>คลิก<<<

หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน 
หลังหายดีแล้ว เว้น 1 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ) สามารถบริจาคโลหิตได้ทุกกรุ๊ป

 


บริจาคได้ที่ไหนบ้าง

 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
  เปิดให้บริการทุกวัน (หยุด 1 มกราคม ของทุกปี)
  จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-19.30 น.
  เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น.

 

 • ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3 
  ห้องรับบริจาคเลือด : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น
  ติดต่อสอบถาม 02-414-0100 หรือ 02-414-0102 (ในเวลาราชการ)

 

 • ห้องรับบริจาคเกล็ดเลือด เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์และวันอาทิตย์ ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น 
  ติดต่อสอบถาม 02-414-0104 (ในวันและเวลาทำการ)

 

 • หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความจำนงค์ให้ทางศูนย์ฯ นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกไปให้บริการ ติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 3 รพ.ศิริราช ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 02-414-0100, 02-414-0102

 

 

 

ตรวจสอบสถานที่รับบริจาคโลหิต  >>> คลิก <<<
ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต >>> คลิก <<<

 

 

สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคเลือด ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และต้องไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น ทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติด COVID-19 ในกรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ขอให้งดเว้น 7 วัน หากมีอาการข้างเคียงขอให้งดเว้น 14 วันหลังไม่มีอาการ จึงสามารถบริจาคเลือดได้

 

 

 

 

4 ขั้นตอน! นัดคิวบริจาคเลือด ผ่าน Siriraj Connect ง่ายนิดเดียว

 

เลือดขาดแคลน ร่วมช่วยเติมกันหน่อย! แต่ก่อนจะร่วมบริจาคเลือด เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริจาคเลือดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ศูนย์รับบริจาคเลือดร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนผู้บริจาคเลือดใช้บริการนัดหมายบริจาคเลือดล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ  

มื่อนัดหมายเรียบร้อยสามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่ท่านทำการนัดหมายไว้  โดยไม่ต้องทำการกรอกเอกสารเพื่อประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกครั้ง 

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ทั้งระบบ andriod และ ios หรือสแกน Scan QR​Code​ เพื่อเข้าหน้า web ลงทะเบียน

 


ข้อมูลจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย , ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง