รีเซต

จ.นครพนม บูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยอำเภอโพนสวรรค์

จ.นครพนม บูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยอำเภอโพนสวรรค์
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 12:03 )
168
จ.นครพนม บูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยอำเภอโพนสวรรค์

นครพนม – วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่วัดวงศ์ทองสุการาม ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม คณะวิทยากรจิตอาสา 904 สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม และสำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ ที่เกิดเหตุพายุฤดูร้อนลมกรรโชกแรงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 30 หลังคาเรือน ประกอบไปด้วย บ้านนาใน หมู่ที่ 1 จำนวน 19 หลังคาเรือน บ้านนาผักหม หมู่ที่ 2 จำนวน 1 หลังคาเรือน และบ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 จำนวน 10 หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังมีศาลาวัดเสียหาย 1 หลัง และอาคารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์เสียหายอีก 1 หลัง

โดยก่อนหน้านี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน และอำเภอโพนสวรรค์ ได้เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อมาซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัย เป็นเงินทั้งสิ้น 76,000 บาท และได้ระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยจนแล้วเสร็จหมดทุกหลังแล้ว ประกอบไปด้วยคณะจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง