รีเซต

ส่องวิว 'หมู่บ้าน-เกาะ' กระจายกลางทะเลสาบในยูนนาน

ส่องวิว 'หมู่บ้าน-เกาะ' กระจายกลางทะเลสาบในยูนนาน
Xinhua
30 กันยายน 2565 ( 11:01 )
19
ส่องวิว 'หมู่บ้าน-เกาะ' กระจายกลางทะเลสาบในยูนนาน

ต้าหลี่, 29 ก.ย. (ซินหัว) -- ทะเลสาบเอ่อร์หยวนตะวันตก ตั้งอยู่เชิงเขาอวิ๋นน่ง อำเภอเอ่อร์หยวน แคว้นปกครองตนเองต้าหลี่ กลุ่มชาติพันธุ์ไป๋ มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของทะเลสาบเอ่อร์ไห่ โดยทิวทัศน์การกระจายตัวของ 6 หมู่บ้าน 7 เกาะ ถือเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดผู้คนแวะเวียนมาเที่ยวชมบรรยากาศชีวิตและธรรมชาติของที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง