รีเซต

“สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง”ยอดเที่ยวบินดิ่งหนัก 40-60%

“สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง”ยอดเที่ยวบินดิ่งหนัก 40-60%
มติชน
5 ธันวาคม 2563 ( 13:10 )
82
“สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง”ยอดเที่ยวบินดิ่งหนัก 40-60%

โควิด-19 ทุบอุตสาหกรมการบินประเทศไทย “ถาวร” เผยเที่ยวบิน “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง” วูบ 40-60% สั่งวิทยุการบิน พัฒนาศักยภาพ จัดจราจรทางอากาศให้สอดรับตลาด เชื่อมโยงสนามบินอู่ตะเภา

 

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานหอควบคุมการจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้ทางบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการเดินอากาศท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการบินในวงกว้าง และทั่วโลก

 

โดยเฉพาะปริมาณเที่ยวบินที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับปริมาณเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากเฉลี่ย 1,200 เที่ยวบิน/วัน ลดลงเหลือเฉลี่ย 480 เที่ยวบิน/วัน หรือลดลง 60% จากปริมาณเที่ยวบินปกติ และท่าอากาศยานดอนเมือง จากปริมาณเที่ยวบินปกติเฉลี่ย 800 เที่ยวบิน/วัน ลดลงเหลือเฉลี่ย 450 เที่ยวบิน/วัน หรือคิดเป็น 40% ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของ บวท.อย่างมาก

 

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤตไว้ 5 ด้าน ได้แก่

 

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการให้บริการการเดินอากาศ
พัฒนาการบริหารจราจรทางอากาศรองรับการเติบโตในอนาคต
เตรียมการรองรับการให้บริการการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
พัฒนาเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศ
บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 


อย่างไรก็ตาม ในภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ บวท.รักษามาตรฐานการให้บริการการเดินอากาศด้วยประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและสายการบินผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง