รีเซต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ออกรางวัล "สลาก L6" มีผลตั้งแต่งวด 1 ตุลาคม 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ออกรางวัล "สลาก L6" มีผลตั้งแต่งวด 1 ตุลาคม 2566
TNN ช่อง16
29 กันยายน 2566 ( 08:57 )
180
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ออกรางวัล "สลาก L6" มีผลตั้งแต่งวด 1 ตุลาคม 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ สลาก L6 (Lottery 6: L6)มีผลตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6)

ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ลงวันที่ 17 กันยายน 2566 โดยกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก จำหน่ายเป็นแบบใบ และ/หรือแบบดิจิทัลหรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottey 6: L6) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อาศัยอำนาจตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงออกประกาศให้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป


เงื่อนไขเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6: L6)


เงื่อนไขเงินรางวัลในแต่ละชุด กรณีสำนักงานสลากกำหนดราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ในราคา 80 บาท สลาก 1 ชุดมี 1 ล้านฉบับจะมีเงื่อนไขเงินรางวัลในแต่ละชุด ดังนี้


รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาทคลิกอ่านฉบับเต็ม การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง