รีเซต

(คลิป) ทุ่น“สึนามิ”ไทยยังใช้ได้ !!! แจ้งเตือนล่วงหน้าได้มากกว่า 1 ชม.

(คลิป) ทุ่น“สึนามิ”ไทยยังใช้ได้ !!! แจ้งเตือนล่วงหน้าได้มากกว่า 1 ชม.
TNN ช่อง16
17 มกราคม 2565 ( 11:42 )
59
(คลิป) ทุ่น“สึนามิ”ไทยยังใช้ได้ !!! แจ้งเตือนล่วงหน้าได้มากกว่า 1 ชม.


เฟซบุ๊ค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยแพร่ข้อมูล ระบบการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดสึนามิของไทย โดยยืนยันว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ได้มีการติดตามข้อมูลจากเครื่องมือเฝ้าระวังของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเตือนการเกิดสึนามิ  


ฝั่งอันดามัน จะมีข้อมูลจาก ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย จำนวน 2 ตัว ตัวแรกติดตั้งในมหาสมุทรอินเดีย กรณีเกิดสึนามิสามารถยืนยันคลื่นสึนามิที่จะกระทบชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ได้ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง 45 นาที ตัวที่ 2 ติดตั้งในทะเลอันดามัน  กรณีเกิดสึนามิสามารถยืนยันคลื่นสึนามิที่จะกระทบชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ได้ล่วงหน้า 45 นาที นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลจากต่างประเทศมาประกอบการวิเคราะห์ เช่น  ข้อมูลจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของอินเดีย ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลแถบมหาสมุทรอินเดีย จากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีตรวจระดับน้ำทะเล ของอินเดีย สถานีตรวจระดับน้ำทะเลเกาะซาบัง ของประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ  


ส่วนการเฝ้าระวังการเกิดสึนามิฝั่งอ่าวไทย จะใช้ข้อมูลจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก โดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากจากเว็บไซต์ของ National Data Buoy Centre  และข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือภูเขาไฟระเบิดในทะเลแถบมหาสมุทรแปซิฟิก จากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีตรวจระดับน้ำทะเล ของประเทศมาเลเซีย และสถานีตรวจระดับน้ำทะเล ของเวียดนาม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง