รีเซต

‘ดีป้า’ หนุน 20 รพ.ขนาดเล็ก ใช้ดิจิทัลสู้วิกฤตโควิด-19

‘ดีป้า’ หนุน 20 รพ.ขนาดเล็ก ใช้ดิจิทัลสู้วิกฤตโควิด-19
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 22:21 )
53
‘ดีป้า’ หนุน 20 รพ.ขนาดเล็ก ใช้ดิจิทัลสู้วิกฤตโควิด-19

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ตามที่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้สั่งการให้ดีป้า เร่งออกมาตรการเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ และเยียวยา กลุ่มผู้ประกอบการน้อยใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งนอกจากภาคธุรกิจต้องได้รับการเยียวยาแล้ว ด้านสาธารณสุขเองก็ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ภาคประชาชน ดีป้าจึงได้ปรับงบประมาณประจำปี 2563 เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น เครื่องเทอร์โมสแกน เครื่องตรวจวัดเบื้องต้น ลดการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการ ระบบคัดกรองผู้ป่วยแบบดิจิทัลลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ แอปพลิเคชันจองคิวเพื่อขอเข้ารับบริการ เพื่อให้เป็นเวลา และลดความหนาแน่นในการนั่งรอคิวที่สถานพยาบาล รวมถึงระบบเทเลเมดิซีน (การแพทย์ทางไกล) การพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ได้

“ดีป้าได้นำร่องปล่อยมาตรการเพื่อส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึง มาตรการเพื่อช่วยเหลือ ดิจิทัลสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี ชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร ไปก่อนหน้านี้ มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ล้วนเป็นโครงการที่สามารถช่วยให้คนไทยมีบริการดิจิทัลดีๆ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประคับประคองธุรกิจในยามวิกฤตโควิด-19 นี้ โดยทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มเติมในด้านสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลขนาดเล็กทั่วประเทศ ที่ต้องมีการบริหารจัดการการให้บริการ ทั้งการมาใช้บริการของประชาชนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงการดูแลผู้ป่วย หากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในบางขั้นตอนได้ก็จะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลได้ไม่น้อย” นายณัฐพล กล่าว

นอกจากนี้ นายณัฐพล ยังกล่าวถึงการปล่อยมาตรการดังกล่าวมีความพิเศษ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับกลุ่มผู้บริหารดิจิทัล หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร และผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของดีป้า ที่พร้อมใจสมทบทุนเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการส่งเสริมและสนับสนุน แสดงให้เห็นถึงความยินดีช่วยเหลือกันของคนในประเทศที่พร้อมจะช่วยเหลือในยามที่ประเทศต้องร่วมกันผ่านวิกฤตไปให้ได้

สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคสาธารณสุขผ่านโรงพยาบาลนั้น ดำเนินการภายใต้มาตรการ depa Digital Transformation Fund ตั้งเป้า 20 โรงพยาบาลครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการบริการ เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และเพื่อการเข้าถึงการแพทย์ชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ววันนี้ จนถึง 14 เมษายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.depa.or.th/thaifightcovid หรือ https://www.depa.or.th/th/article-view/announcement_hospital

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง