เช็กเงื่อนไข! โรงรับจำนำ กทม. กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบ่งเบาภาระปชช.

เช็กเงื่อนไข! โรงรับจำนำ กทม. กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบ่งเบาภาระปชช.
TNN ช่อง16
12 ตุลาคม 2564 ( 17:18 )
19
เช็กเงื่อนไข! โรงรับจำนำ กทม. กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบ่งเบาภาระปชช.

วันนี้( 12 ต.ค.64) นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งเรื่องสุขภาพ รูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งประชาชนจำนวนมากมีรายได้ลดลงและขาดสภาพคล่องทางการเงิน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมอบนโยบายให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วไป 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท ต่อเดือน โดยจํากัดวงเงินรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย (บุคคล) และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง  

2.เงินต้น 5,001 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน  

3.เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจใช้บริการ สามารถนำสินทรัพย์มาฝากไว้กับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042 - 4 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. หรือเว็บไซต์ https://www.facebook.com/pawnshopbangkok และเฟซบุ๊ก สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร - โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร (pawnshopbangkok)


ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ภาพจาก TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง