TrueID

'นักลงทุน' แห่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนอนันดาฯเกินกว่า 133%

'นักลงทุน' แห่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนอนันดาฯเกินกว่า 133%
มติชน
29 พฤศจิกายน 2564 ( 14:39 )
8
'นักลงทุน' แห่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนอนันดาฯเกินกว่า 133%

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า กล่าวถึง ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และนักลงทุน เมื่อช่วงวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาว่า ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยมีผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิเต็มตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนดไว้ และในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นก็ได้แสดงความจำนงขอจองซื้อมากกว่าสิทธิที่ตนเองได้รับอีกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณความต้องการหุ้นเพิ่มทุนสูงถึง 133% ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทกำหนดไว้ คิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 1,700 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,300 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งสถาบันในประเทศ ต่างประเทศ และรายย่อย

 

โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัท มีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การลงทุนตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยยังมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด พร้อมมองหาโอกาสใหม่ๆ แนวคิดที่พัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการในรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการชีวิตคนเมืองที่ปรับเปลี่ยนไปหลังโควิด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาวต่อไป

 

“ทั้งนี้ ในนามของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทให้มีการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ การเรียนรู้ปรับตัวพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม” นายชานนท์กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง