รีเซต

กทม. จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น "วันพ่อ-วันสิ่งแวดล้อมไทย"

กทม. จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น "วันพ่อ-วันสิ่งแวดล้อมไทย"
ข่าวสด
1 ธันวาคม 2564 ( 13:49 )
27
กทม. จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น "วันพ่อ-วันสิ่งแวดล้อมไทย"

1 ธ.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี และวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธ.ค.ของทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

อีกทั้งเพื่อการปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กทม.จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา

 

 

สำหรับกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทยใน ประจำปี 2564 สำนักสิ่งแวดล้อม จะปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 200 ต้น ซึ่งต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่จะออกดอกบานสะพรั่งทุกช่วงต้นปี ทนทานต่อดินฟ้าอากาศและโรคแมลง นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา

 

 

จึงได้เลือกปลูกในโอกาสวันสำคัญดังกล่าวภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งใหม่ บนพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบไปด้วย แปลงนา บ่อน้ำ แปลงไม้ดอกนานาชนิด แปลงปลูกพืชสมุนไพร และแปลงผักเพื่อการเรียนรู้

 

 

นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงปลา โรงเรือนเลี้ยงไก่ เป็ด การเพาะหอย รวมทั้งมีการปลูกพืชในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พรรณพืช คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจได้เร็ว ๆ นี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง