รีเซต

วันหยุดราชการ ขึ้นทางด่วนฟรี! เฉพาะ 5 ธ.ค. และ 10 ธ.ค. ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

วันหยุดราชการ ขึ้นทางด่วนฟรี! เฉพาะ 5 ธ.ค. และ 10 ธ.ค. ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
ข่าวสด
3 ธันวาคม 2564 ( 16:35 )
36
วันหยุดราชการ ขึ้นทางด่วนฟรี! เฉพาะ 5 ธ.ค. และ 10 ธ.ค. ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

3 ธ.ค. 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม กำหนดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน, ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) และวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 (วันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง