รีเซต

'กัมพูชา' แก้รัฐธรรมนูญ ห้ามจนท.ระดับสูง 'ถือสองสัญชาติ'

'กัมพูชา' แก้รัฐธรรมนูญ ห้ามจนท.ระดับสูง 'ถือสองสัญชาติ'
Xinhua
25 ตุลาคม 2564 ( 14:39 )
54
'กัมพูชา' แก้รัฐธรรมนูญ ห้ามจนท.ระดับสูง 'ถือสองสัญชาติ'

พนมเปญ, 25 ต.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (25 ต.ค.) รัฐสภากัมพูชาได้ทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงของประเทศมีเพียงสัญชาติเดียว ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา ประธานรัฐสภา และประธานสภารัฐธรรมนูญ

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาข้างต้นประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้ง 111 คน หนึ่งในนั้นคือสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยสภามีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้แก้ไขมาตรา 19, 82, 106, 119 และ 137 ในรัฐธรรมนูญ และมาตรา 3 และ 4 ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรับรองการทำงานที่ปกติราบรื่นของสถาบันระดับชาติ

 

ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ผู้เสนอการแก้ไขดังกล่าว ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆ ระหว่างการประชุม แต่เขาเคยกล่าวเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่า ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เป็นไปเพื่อเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และหลีกเลี่ยงการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศจากภายนอก

 

"ไม่มีโอกาสให้สำหรับผู้ที่ถือสองสัญชาติซึ่งต้องการดำรงตำแหน่งสูงสุด โดยเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรี" เขากล่าว พร้อมรับุว่า การตัดสินใจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว ป้องกันการแทรกแซงจากต่างประเทศ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ

ในที่ประชุม บิน ชิน (Bin Chhin) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกำหนดให้นายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา ประธานรัฐสภา และประธานสภารัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติกัมพูชาโดยกำเนิดเท่านั้น

อนึ่ง รัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบจากวุฒิสภาและสภารัฐธรรมนูญก่อนที่จะยื่นเสนอให้กษัตริย์ลงนามต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง