รีเซต

'แลนด์&เฮ้าส์' รับรางวัล MONEY & BANKING AWARDS 2021

'แลนด์&เฮ้าส์' รับรางวัล MONEY & BANKING AWARDS 2021
มติชน
17 มกราคม 2565 ( 15:58 )
22
'แลนด์&เฮ้าส์' รับรางวัล MONEY & BANKING AWARDS 2021

นายวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ได้รับรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2021 ประเภทบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564กลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง โดยรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร

 

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร ประกาศรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 เป็นปีที่ 14 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี พร้อมสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง