รีเซต

ภูเก็ตยกระดับ! ปิดด่านท่าฉัตรไชย 5 ทุ่มถึงตี 5 รอประกาศคาดอย่างช้า2วัน

ภูเก็ตยกระดับ! ปิดด่านท่าฉัตรไชย 5 ทุ่มถึงตี 5 รอประกาศคาดอย่างช้า2วัน
ข่าวสด
27 เมษายน 2564 ( 22:41 )
176
ภูเก็ตยกระดับ! ปิดด่านท่าฉัตรไชย 5 ทุ่มถึงตี 5 รอประกาศคาดอย่างช้า2วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อภูเก็ต มีมติเตรียมยกระดับ ปิดการเดินทางทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย เวลา 23.00 - 05.00 น. ยกเว้นรถขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค รอคำสั่งอย่างเป็นทางการ คาดอีก 1- 2 วัน

 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 เม.ย.2564 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผวจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 31/2564 หารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ให้สอดคล้องสถานการณ์

 

นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ได้ชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนจากประชาชนในกระบวนการคัดกรองความเสี่ยงผู้เดินทางเข้าจ.ภูเก็ต แบบรวดเร็ว และ Rapid Test โดยแนวทางการแก้ไขคือ การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่เข้ารับการตรวจถึงผลการตรวจ และกระบวนการภายหลังการตรวจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับจ.ภูเก็ต

 

ด้าน นายปิยพงศ์ เปิดเผยภายหลังประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตวันนี้ มีผู้ว่าฯเป็นประธาน มีมติที่ประชุมออกมาแต่ยังไม่ออกมาเป็นคำสั่ง มีรายละเอียดดังนี้


ประการแรกที่ประชุมได้พิจารณาปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย จากเดิมที่มีการเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำด่านมีความอ่อนล้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมและรวมถึงช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะช่วงดึกจำนวนรถที่เข้ามาในจ.ภูเก็ตมีจำนวนน้อย

 

" มติที่ประชุมจึงกำหนด เวลาปิด ด่านท่าฉัตรไชย ตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น. เว้นแต่รถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่า เป็นบุคคลที่ขออนุญาตผ่านเข้า-ออกเพื่อกิจการประเภทใด เบื้องต้นเป็นมติที่ประชุมยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการออกมา แต่ขอแจ้งเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม โดยคาดว่าจะใช้เวลา 1 - 2 วัน คำสั่งถึงจะมีผลบังคับใช้ โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการร่างคำสั่ง

 

เรื่องที่ 2 ที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนของผู้ทำกิจกรรม ประชุม สัมมนา แต่เดิมกำหนด 50 คน เหลือไม่เกิน 30 คน เว้นแต่การจัดการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ หรือการจัดงานตามประเพณีบางอย่างเช่น งานศพ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เรื่องที่ 3 ที่ประชุมมีมติ ให้ปิดสนามซ้อมชนวัวชน ไก่ชน กัดปลา ชกมวย สนามซ้อมกีฬาทุกชนิดทั้งที่มีผู้ชมและไม่มีผู้ชม นอกจากนี้ในประเด็นการห้ามดื่มสุราในพื้นที่สาธารณะยังคงห้ามตามคำสั่งเดิม สำหรับพื้นที่สาธารณะ หมายรวมถึงพื้นที่สาธารณะทุกประเภททั้งอ่างเก็บน้ำ สวนสาธารณะและชายหาดด้วย ส่วนในกรณีของการปิดสถานศึกษาสถาบันกวดวิชาในเรื่องนี้ผู้ว่าฯ มอบหมายให้ไปปประชุมหาข้อยุติอีกครั้ง

 

ขอยืนยันว่า รายละเอียดในครั้งนี้ยังเป็นเพียงมติจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 31/2564 สำหรับมาตรการของจังหวัดภูเก็ตจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้ประชาชนได้รอคำสั่งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตได้ทางเว็บไซต์จังหวัดภูเก็ต, Facebook ปชส.จังหวัดภูเก็ตและ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต "

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง