รีเซต

จีนมุ่งพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสีเขียว-คาร์บอนต่ำ ในช่วง 5 ปี

จีนมุ่งพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสีเขียว-คาร์บอนต่ำ ในช่วง 5 ปี
Xinhua
5 มีนาคม 2566 ( 11:46 )
74
จีนมุ่งพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสีเขียว-คาร์บอนต่ำ ในช่วง 5 ปี

ปักกิ่ง, 5 มี.ค. (ซินหัว) -- รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีน ซึ่งเสนอต่อการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 เพื่อการพิจารณา เมื่อวันอาทิตย์ (5 มี.ค.) ระบุว่าจีนได้เสริมสร้างการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งสู่การพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 

จีนได้ทำงานหนักมากขึ้นเพื่อป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพอากาศของกลุ่มเมืองระดับแคว้นขึ้นไปอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยมราวร้อยละ 86.5 ของจำนวนวันตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้น 4 จุด ขณะแหล่งน้ำสกปรกสีดำมีกลิ่นเหม็นในเมืองระดับแคว้นขึ้นไปถูกทำความสะอาดในภาพรวมแล้วนอกจากนั้นจีนได้เพิ่มความพยายามป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเกิดมลพิษในดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนมลพิษ พร้อมกับยกระดับการบำบัดขยะของเสียและมลพิษใหม่จีนได้ดำเนินโครงการทางนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ และระบบจัดตั้งหัวหน้าประจำแม่น้ำ ทะเลสาบ และป่าไม้ทั่วประเทศ และบังคับใช้คำสั่งห้ามจับปลาในน่านน้ำหลักของลุ่มแม่น้ำแยงซี ระยะ 10 ปี อย่างเต็มที่จีนได้สร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์พลังงานและการลดปล่อยคาร์บอน โดยจีนทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยขั้นตอนอันรอบคอบและเป็นระบบที่เหมาะสมด้านการผสมผสานสัดส่วนทางพลังงานของจีนได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยสัดส่วนของพลังงานสะอาดในการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.8 เป็นมากกว่าร้อยละ 25 แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง