รีเซต

จีนผุดแผนริเริ่ม 'แพทย์แผนจีน' ฉบับพิเศษ มุ่งยกระดับสุขภาพประชาชน

จีนผุดแผนริเริ่ม 'แพทย์แผนจีน' ฉบับพิเศษ มุ่งยกระดับสุขภาพประชาชน
Xinhua
23 กันยายน 2565 ( 11:49 )
11
จีนผุดแผนริเริ่ม 'แพทย์แผนจีน' ฉบับพิเศษ มุ่งยกระดับสุขภาพประชาชน

[captปักกิ่ง, 23 ก.ย. (ซินหัว) -- แผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน และอีกสองหน่วยงาน ระบุการเปิดตัวโครงการพิเศษ ระยะ 3 ปี เพื่อส่งเสริมบทบาทของแพทย์แผนจีนในการยกระดับสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่มจีนสุขภาพดี (Healthy China)

 

แผนปฏิบัติการข้างต้นมุ่งเน้น 8 ด้าน ได้แก่ การปรับใช้แพทย์แผนจีนในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ การรักษาโรคเรื้อรังเชิงป้องกัน ภาวะสายตาสั้นในวัยรุ่น และโรคอ้วน ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้แพทย์แผนจีน โดยมีการกำหนดมาตรการสำหรับแต่ละด้านเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะอนึ่ง ร้อยละ 90 ของสถาบันดูแลแม่และเด็กชั้นนำจะให้บริการแพทย์แผนจีน อัตราการจัดการด้านสุขภาพที่มีแพทย์แผนจีนเป็นเครื่องมือสนับสนุนในเด็กจะสูงถึงร้อยละ 85 และอัตราดังกล่าวในกลุ่มผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ภายในปี 2025

ข่าวที่เกี่ยวข้อง