เผื่อเวลาด้วย!MRT-AOTขอความร่วมมือผดส.กรอกแบบคำถามสุขภาพก่อนเดินทาง

เผื่อเวลาด้วย!MRT-AOTขอความร่วมมือผดส.กรอกแบบคำถามสุขภาพก่อนเดินทาง
TNN ช่อง16
28 มีนาคม 2563 ( 14:47 )
20
เผื่อเวลาด้วย!MRT-AOTขอความร่วมมือผดส.กรอกแบบคำถามสุขภาพก่อนเดินทาง

        วันนี้ (28 มี.ค.63)   นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)   เปิดเผยว่า  ตามที่ กรมการขนส่งทางราง    ได้ออกประกาศ    เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง    ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร    เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19     กรณีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าข้ามเขตพื้นที่จังหวัด     ต้องจัดให้มีคำถามสุขภาพ(แบบ ต.8 คค )   เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ   ณ    สถานีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นบริเวณปลายทางนอกเขตกรุงเทพมหานคร 

        รฟม.และ  BEM   จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรอกรายละเอียดลงในเอกสารแบบคำถามสุขภาพ (ต.8 คค) ณ สถานีปารรถไฟฟ้า MRT    ที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด    กรอกรายละเอียดลงในเอกสารแบบคำถามสุขภาพ (ต.8 คค)  ณ สถานีปลายทางที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร    และพกติดตัวเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีถูกขอตรวจสอบ    โดยได้จัดเตรียมเอกสารและจุดกรอกข้อมูลไว้    ที่บริเวณชั้นชานชาลา รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงทุกสถานี    เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร

        ขณะเดียวกัน  ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย   หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้า   ให้ความมือกับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง    เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้า    และรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร     เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 

        เช่นเดียวกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT    ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัด  กรอกรายละเอียดลงในเอกสารแบบคำถามสุขภาพ (ต.8 )  ที่ท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่  26 มีนาคมที่ผ่านมา  ดังนั้น ผู้โดยสารที่จะเดินทาง  ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และมาสนามบินให้เร็วขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่รัฐบาลประกาศไว้ 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง