รีเซต

คนท้องติดโควิด! หมอธีระ เปิดผลศึกษา มีอาการรุนแรง-รกผิดปกติ

คนท้องติดโควิด! หมอธีระ เปิดผลศึกษา มีอาการรุนแรง-รกผิดปกติ
TNN ช่อง16
9 สิงหาคม 2565 ( 10:13 )
49
คนท้องติดโควิด! หมอธีระ เปิดผลศึกษา มีอาการรุนแรง-รกผิดปกติ

ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ผ่านทางเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat


โดยระบุว่า " 9 สิงหาคม 2565...

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 467,294 คน ตายเพิ่ม 1,188 คน รวมแล้วติดไป 589,851,350 คน เสียชีวิตรวม 6,437,880 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 6 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 83.09 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 68.6


...สถานการณ์ระบาดของไทย จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย แม้สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.จนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตาม


...พยาธิสภาพของรกในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19

Joshi B และคณะ จากประเทศอินเดีย เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวชระดับสากล Placenta ฉบับเดือนกันยายน 2565 โดยทำการศึกษาลักษณะผิดปกติของรกในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 173 คน ที่ได้รับการดูแลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในแถบภาคเหนือของอินเดีย อายุเฉลี่ยราว 29 ± 5 ปี จากทั้งหมด 173 คน พบว่า 

- 26 คนติดเชื้อแบบมีอาการ โดย 15 คนมีอาการรุนแรง ในขณะที่ 6 คนเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโรคโควิด-19

- 13 คนตั้งครรภ์แฝด

- แท้ง 4 คน 

- คลอดก่อนกำหนด 90 คน

- โดยเฉลี่ยแล้ว คลอดเมื่ออายุครรภ์ราว 35 ± 4 สัปดาห์

ที่น่าสนใจคือ จากการตรวจรกจากสตรีที่ตั้งครรภ์และติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งหมด 179 ชิ้น พบว่า มีความผิดปกติต่างๆ สูงถึง 49.16% อาทิ เส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงรกผิดปกติ ลิ่มเลือดอุดตัน ฯลฯ

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่า ความผิดปกติของรกที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์กับปัญหาการเสียชีวิตของทารก (ทารกตายคลอด) ปัญหาทารกที่มีคะแนนประเมินทารกแรกเกิดต่ำ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ จากการตั้งครรภ์ได้

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพื่อควบคุมปัจจัยอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อการเกิดพยาธิสภาพของรก และการศึกษาความสัมพันธ์กับผลลัพธ์จากการตั้งครรภ์เพิ่มเติมในอนาคต

...สถานการณ์ไทยเรา มีการติดเชื้อจำนวนมากในแต่ละวันการป้องกันตัวเองอย่างสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญมาก ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่จำเป็น

อ้างอิง

Joshi B et al. The placental pathology in Coronavirus disease 2019 infected mothers and its impact on pregnancy outcome. Placenta. September 2022:127;1-7.

"


ภาพจาก AFP/รอยเตอร์

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง