รีเซต

เลือก สว. ชุดใหม่ ประชาชนคาดหวังอยากให้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง

เลือก สว. ชุดใหม่ ประชาชนคาดหวังอยากให้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง
TNN ช่อง16
26 พฤษภาคม 2567 ( 09:40 )
เลือก สว. ชุดใหม่ ประชาชนคาดหวังอยากให้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับการเลือก สว.ชุดใหม่ 2567” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,127 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 พบผล ดังนี้


ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือก สว.ชุดใหม่ที่กำลังจะมีขึ้น


1. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “ผู้จะสมัคร สว. จะต้องมีอายุครบ 40 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และเสียค่าสมัคร 2,500 บาท”

อันดับ 1 ทราบ 54.30%

อันดับ 2 ไม่ทราบ 45.70%


2. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “ผู้สมัคร สว. หาเสียงไม่ได้ ให้แนะนำตัวได้เท่านั้น”

อันดับ 1 ทราบ 57.68%

อันดับ 2 ไม่ทราบ 42.32%


3. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “จะมีการเลือก สว.ชุดใหม่ รอบแรก (รอบระดับอำเภอ) วันที่ 9 มิ.ย.67”

อันดับ 1 ไม่ทราบ 55.81%

อันดับ 2 ทราบ 44.19%


4. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสิทธิเลือก สว. มีเฉพาะผู้สมัคร สว. ด้วยกันเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกและเป็นการเลือกกันเองภายในกลุ่มอาชีพ และการเลือกไขว้ข้ามกลุ่มอาชีพ”

อันดับ 1 ไม่ทราบ 50.31%

อันดับ 2 ทราบ 49.69%


5. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “สว.ชุดใหม่มีอำนาจแต่งตั้งองค์กรตรวจสอบอิสระ และเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

อันดับ 1 ไม่ทราบ 52.35%

อันดับ 2 ทราบ 47.65%


6. ความคาดหวังของประชาชน ต่อ สว.ชุดใหม่

อันดับ 1 ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง 56.71%

อันดับ 2 ประวัติดี ซื่อสัตย์ สุจริต 53.88%

อันดับ 3 ตั้งใจทำงาน เป็นที่พึ่งของประชาชน 44.24%

อันดับ 4 มีวิสัยทัศน์ทันการเปลี่ยนแปลง 36.47%

อันดับ 5 เป็นคนรุ่นใหม่ 34.12%ภาพจาก รัฐบาลไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง