รีเซต

โปรเจคเทคโนโลยีที่ระดมทุนบน Kickstarter สำเร็จ มีเท่าใด ?

โปรเจคเทคโนโลยีที่ระดมทุนบน Kickstarter สำเร็จ มีเท่าใด ?
TNN ช่อง16
29 กรกฎาคม 2565 ( 09:00 )
118
โปรเจคเทคโนโลยีที่ระดมทุนบน Kickstarter สำเร็จ มีเท่าใด ?

ปัจจุบัน Kickstarter มีโปรเจคที่ระดมทุนสำเร็จอยู่ทั้งหมด 223,831 โครงการ มีผู้ที่เคยจ่ายให้โปรเจคระดมทุนทั้งหมด 21,232,829 คน จ่ายต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป 7,221,521 คน และมีการจ่ายเพื่อโปรเจคระดมทุนรวมแล้วทั้งหมด 81,834,177 ครั้ง 

  • มีโปรเจคเทคโนโลยีที่เปิดระดมทุนบน Kickstarter คิดเป็น 8.78% ของโปรเจคที่เปิดระดมทุนทั้งหมด
  • มี 10,860 โครงการด้านเทคโนโลยีที่ระดมทุนสำเร็จ คิดเป็น 4.85% ของโปรเจคที่ระดมทุนสำเร็จทั้งหมด
  • มี 38,460 โครงการด้านเทคโนโลยีที่ระดมทุนไม่สำเร็จ คิดเป็น 11.39% ของโปรเจคที่ระดมทุนไม่สำเร็จทั้งหมด
      
มีโปรเจค Kickstarter ที่เปิดระดมทุนทั้งหมด 564,177 โครงการ จำนวนเงินที่ลงทุนทั้งหมด 247 แสนล้านบาท จำนวนเงินที่ลงทุนสำเร็จ 227 แสนล้านบาท จำนวนเงินที่ลงทุนไม่สำเร็จ 2 หมื่นล้านบาท โอกาสลงทุนสำเร็จ 39.88% เป็นโปรเจคเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหมด 49,545 โครงการ จำนวนเงินที่ลงทุนทั้งหมด 463 แสนล้านบาท จำนวนเงินที่ลงทุนสำเร็จ 415 แสนล้านบาท จำนวนเงินที่ลงทุนไม่สำเร็จ 4 พันล้านบาท โอกาสลงทุนสำเร็จ 22.02%


แหล่งที่มา kickstarter.com

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง