สหภาพบินไทย แต่งดำยื่นหนังสือ ดีดี ทบทวนแต่งตั้งโยกย้าย หยุดวิกฤติศรัทธา

สหภาพบินไทย แต่งดำยื่นหนังสือ ดีดี ทบทวนแต่งตั้งโยกย้าย หยุดวิกฤติศรัทธา
ข่าวสด
9 ตุลาคม 2563 ( 12:44 )
151
สหภาพบินไทย แต่งดำยื่นหนังสือ ดีดี ทบทวนแต่งตั้งโยกย้าย หยุดวิกฤติศรัทธา

สหภาพการบินไทย แต่งดำบุกยื่นหนังสือ ดีดี ให้ทบทวนการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร เพื่อยุติวิกฤติศรัทธาภายในองค์กร

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (9ต.ค.) ตัวแทนสหภาพแรงงานการบินไทย ได้ยื่นหนังสือต่อ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เรื่อง “ขอให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งโยกย้าย” ซึ่งเกี่ยวคำสั่งบริษัทที่ 097/2563 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ในระหว่างที่มีการประชุมStaff Meeting ร่วมกับพนักงานที่ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ถนนวิภาวีดีรังสิต

 

โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า จากกรณีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน จากผู้จัดการกอง (ระดับ 9) ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย (ระดับ 10) เป็นเหตุให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากภายในและภายนอก และยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบริหารองค์กรในภาวะวิกฤติอีกด้วย

 

เนื่องจากการปรับโครงสร้างเพื่อลดขนาดองค์กร ปรับปรุงตำแหน่งงาน และลดจำนวนพนักงานในขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู ที่ได้ประกาศต่อสาธารณชนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆ ที่จะต้องแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลขึ้นสู่ตำแหน่งก่อนการปรับโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและหารายได้

 

ในขณะที่บริษัทอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ ความสามัคคีระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกันเองมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้แผนฟื้นฟูประสบความสำเร็จ สิ่งใดที่จะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานโดยรวม ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้และส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรคุณธรรม ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยประกาศทั้งปวง

 

สหภาพฯ จึงขอให้ท่านทบทวนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อยุติปัญหาวิกฤติศรัทธาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง เพื่อความสามัคคีในองค์กร ร่วมมือกันทำให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่มั่นคง ยั่งยืน เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง ลงนามโดยนายนพพล วงษ์กระจ่าง ประธานสหภาพแรงงานการบินไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง