รีเซต

ผบ.ทร. ลงพื้นที่นราธิวาส ตรวจเยี่ยมกำลังพลเน้นย้ำช่วยเหลือ ปชช. ในพื้นที่

ผบ.ทร. ลงพื้นที่นราธิวาส ตรวจเยี่ยมกำลังพลเน้นย้ำช่วยเหลือ ปชช. ในพื้นที่
TNN ช่อง16
29 พฤศจิกายน 2565 ( 13:32 )
57
ผบ.ทร. ลงพื้นที่นราธิวาส ตรวจเยี่ยมกำลังพลเน้นย้ำช่วยเหลือ ปชช. ในพื้นที่

วันที่ (28 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ  ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี  พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตลอดจนกำลังพลในพื้นที่ ให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทและทักทายกำลังพล พร้อมทั้ง เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

       หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้  เป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือในการพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดนภาคใต้   เป็นตัวแทนของกองทัพเรือในการสร้างความอบอุ่นใจด้วยการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือรวมทั้งภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย  ผมขอให้ทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นที่ผ่านมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ มีความระมัดระวัง ไม่ประมาท  ประสานงานซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ   ถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นที่ตั้ง    สำหรับการเดินทางมาพบกับท่านทั้งหลายในครั้งนี้   นอกจากเป็นการเดินทางมาเพื่อพบปะทุกท่านแล้ว   ผมยังต้องการรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง  เพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย  อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่น่าไว้วางใจ  ผมจึงขอให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ โดยขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น ศรัทธา ระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่  หน่วยงาน  และกองทัพเรือตลอดไป " 

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เข้ารับการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ในการบูรณาการแก้ไขปัญหา การป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำพาสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม


สำหรับ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ เรือตรี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือ ที่หาดบ้านทอน  ในการฝึก “ทักษิณ 12” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2512 

พร้อมทรงมีพระราชดำรัสว่า “ทหารนาวิกโยธิน ควรจะมาอยู่ที่นี่” จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ เรือเอกหญิง ทรงประกอบพิธีเปิด “ค่ายจุฬาภรณ์” ที่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา "ค่ายจุฬาภรณ์เป็นมิ่งขวัญของทหารนาวิกโยธิน และประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน


ต่อมาในช่วงบ่าย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรพื้นฐาน” ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ ซึ่ง กองทัพเรือ โดย กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของอาคาร สถานที่ สิ่งของอุปกรณ์ ในการจัดการอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน ภาคที่ 4 เพื่อรองรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจอาคารพักผู้รับการฝึกชาย โรงอาหาร อาคารซักรีด ห้องฝึกอบรม อาคารพักผู้รับการฝึกหญิง สถานี CMS (แก้ไขสถานการณ์ในเหตุการณ์วิกฤติและสถานีทดสอบกำลังใจ หอโดด 34 ฟุต

สำหรับ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน เป็นแหล่งผลิตวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง  ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม


ในการนี้พระองค์ฯ ได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวกและอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 รวมถึงประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย 

ซึ่งต่อมา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาคต่าง  จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน เพื่อเป็นการสนอง พระราชปณิธานที่ต้องการให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ด้าน นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ภายหลังร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ที่ค่ายจุฬาภรณ์แล้ว ได้นำคณะสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมการดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ 14 ค่ายจุฬาภรณ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวข้าราชการในพื้นที่ และบุคคลพลเรือนทั่วไปในการแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรของข้าราชการแทนบิดามารดาที่ต้องไปทำงานและไม่มีผู้ดูแลแทน ที่เหมาะสม 

และเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ตลอดจนเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลต่อไป ต่อจากนั้น นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัวกำลังพล ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความห่วงใย โดยมี นางธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือได้ให้การสนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพ กำลังพลและครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพของเหล่าแม่บ้านนาวิกโยธินเพื่อหารายได้เสริม รวมถึงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง  แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง


ภาพ / ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง